mediPRÁVNIK chráni už 1798 ambulancií a lekární.

Viete, čo je potrebné k predaju/kúpe ambulancie?

Mgr. Lenka Kavarniková, JUDr. Tomáš Husovský   |   6.12.2022

Tak ako v živote človeka, aj v podnikaní môže nastať situácia, ktorá bude viesť k plánu podnikanie ukončiť. To platí aj v prípade prevádzkovania ambulancie. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sa môže rozhodnúť ukončiť svoju činnosť a za tým účelom predať svoju zabehnutú ambulanciu inému lekárovi. Prípadne naopak sa iný lekár môže rozhodnúť začať poskytovať zdravotnú starostlivosť v rámci vlastnej ambulancie, ktorú plánuje odkúpiť od iného lekára. Poďme sa spolu pozrieť na to, ako je možné realizovať predaj/kúpu ambulancie.  

FORMY PREVÁDZKOVANIA AMBULANCIE
 
Lekár môže prevádzkovať svoju ambulanciu ako právnická osoba v podobe obchodnej spoločnosti (najčastejšie spoločnosti s ručením obmedzeným) alebo ako fyzická osoba – podnikateľ. Práve s ohľadom na právnu formu, v akej lekár prevádzkuje svoju ambulanciu, je potrebné potom rozlišovať aj možnosť predaja/kúpy danej zabehnutej ambulancie.
 
V prípade, ak lekár prevádzkuje ambulanciu ako fyzická osoba – podnikateľ, reálna možnosť prevodu ambulancie na iného lekára sa ukazuje len, ak lekár, ktorý chce svoju ambulanciu predať, založí obchodnú spoločnosť a ambulanciu začne prevádzkovať v rámci založenej obchodnej spoločnosti. Po tom, ako začne prevádzkovať lekár ambulanciu ako obchodná spoločnosť, môže rozmýšľať nad jej predajom. V článku sa budeme venovať situácii predaja/kúpy ambulancie, ktorá už vystupuje ako obchodná spoločnosť.
 
K PREDAJU/KÚPE AMBULANCIE JE POTREBNÁ ZMLUVA O PREVODE OBCHODNÉHO PODIELU
 
Podstatou predaja ambulancie vystupujúcej ako obchodná spoločnosť je to, že predávajúci lekár prevedie na kupujúceho lekára svoj obchodný podiel, ktorý vlastní v danej obchodnej spoločnosti. Samotná kúpa už existujúcej ambulancie vystupujúcej ako obchodná spoločnosť, ktorá prešla celým procesom založenia a povolenia na jej prevádzkovanie, sa preto realizuje na základe zmluvy o prevode obchodného podielu.
 
Podľa ust. § 115 ods. 4 Obchodného zákonníka sa vyžaduje, aby zmluva o prevode obchodného podielu mala písomnú formu. Zároveň podpisy oboch strán (prevádzajúceho – predávajúceho lekára aj nadobúdateľa – kupujúceho lekára) musia byť úradne osvedčené.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete ako ďalej postupovať pri kúpe už zabehnutej ambulancie.
 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 434)