mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.

Ordinačné hodiny pediatrov a ambulantnej pohotovostnej služby po novom

Mgr. Lenka Kavarniková   |   7.6.2024

V máji tohto roku bol v parlamente prerokovaný návrh novely zákona o poskytovateľoch (578/2004 Z.z.), ktorý sa okrem iného dotkol aj rozsahu ordinačných hodín pediatrov. Zároveň, v rámci návrhu novely malo dôjsť k zmene ordinačných hodín pediatrickej ambulantnej pohotovostnej služby. Aktuálne je novela zákona podpísaná už aj prezidentkou a čaká na svoje zverejnenie v zbierke zákonov. Poďme si predstaviť zmeny vzťahujúce sa na ordinačné hodiny.

(pozn.: Článok vychádza z právneho stavu účinného k 06.06.2024. V prípade, ak dôjde v budúcnosti k zmene predpisov, jeho závery nemusia byť správne. Radi vám vašu otázku zodpovieme aj prostredníctvom našej služby Právnik na telefóne.)

PRÁVNA ÚPRAVA ORDINAČNÝCH HODÍN
 
Právna úprava ordinačných hodín je obsiahnutá v zákone o poskytovateľoch, a to presnejšie medzi povinnosťami poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (§ 79 ods. 1 zákona o poskytovateľoch).
 
V súvislosti s ordinačnými hodinami sú pre poskytovateľov vymedzené zákonné povinnosti, a to:

  • povinnosť umiestniť na viditeľnom mieste ordinačné hodiny schválené a potvrdené samosprávnym krajom a doplnkové ordinačné hodiny schválené a potvrdené samosprávnym krajom, ak sú určené [§ 79 ods. 1 písm. za) zákona o poskytovateľoch] a
  • v prípade všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (všeobecní lekári pre dospelých a pediatri) povinnosť poskytovať ju v rozsahu najmenej 35 ordinačných hodín týždenne (bez doplnkových ordinačných hodín), pričom táto zdravotná starostlivosť musí byť poskytovaná najmenej dvakrát do týždňa najmenej do 15. hodiny, ak samosprávny kraj neschválil poskytovateľovi ordinačné hodiny v menšom rozsahu [§ 79 ods. 1 písm. aj) zákona o poskytovateľoch]

VÝKON AMBULANTNEJ POHOTOVOSTNEJ SLUŽBY A JEJ ORDINAČNÉ HODINY
 
Ambulantná pohotovostná služba (APS) je upravená v zákone o zdravotnej starostlivosti (z. č. 576/2004 Z.z.), a to konkrétne v § 8a. Aktuálne platí, že APS sa vykonáva:

  • v pracovných dňoch od 16.00 do 22.00 a
  • v dňoch pracovného pokoja od 07.00 do 22.00.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete ako sa bude meniť výkon detskej APS. Povieme si tiež o tom, akým spôsobom má byť zabezpečená lepšia dostupnosť a rovnomernosť rozdelenia ordinačných hodín v prípade pediatrických ambulancií.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac