mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.

Pripravte sa na klinický audit s nami

Mgr. Lenka Kavarniková   |   14.6.2024

Poskytovateľ ZS má pri poskytovaní ZS dodržiavať systém kvality, ktorého súčasťou je aj klinický audit. Klinický audit predstavuje preverovanie a hodnotenia dodržiavania interného systému hodnotenia bezpečnosti pacienta, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť každej ambulancie. Klinický audit vykonáva Ministerstvo zdravotníctva SR ako formu kontroly. Akým spôsobom sa klinický audit vykonáva? Čo sa prostredníctvom neho kontroluje?
 
(pozn.: Článok vychádza z právneho stavu účinného k 13.06.2024. V prípade, ak dôjde v budúcnosti k zmene predpisov, jeho závery nemusia byť správne. Radi vám vašu otázku zodpovieme aj prostredníctvom našej služby Právnik na telefóne.)

INTERNÝ SYSTÉM MUSÍ BYŤ SÚČASŤOU KAŽDEJ AMBULANCIE
 
Od 1.1.2020 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta (vyhláška č. 444/2019 Z.z.). Táto vyhláška prináša pre poskytovateľov povinnosti, na základe ktorých by mali postupovať tak, aby dbali na bezpečnosť pacientov. Od 1. januára 2021 pre poskytovateľov ZS vyplýva zákonná povinnosť mať zavedený ISHBP a dodržiavať ho.
 
Interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta (ISHBP) predstavuje systém na identifikáciu, analýzu, riadenie a predchádzanie nežiadúcich udalostí súvisiacich s poskytovaním ZS, v dôsledku ktorých môže dôjsť k negatívnemu ovplyvneniu poskytovanej ZS, zhoršeniu zdravotného stavu pacienta alebo k prípadnému poškodeniu zdravia pacienta. Poskytovateľ ZS prostredníctvom ISHBP hodnotí sám, pričom má preddefinované minimálne požiadavky na to, čo by systém mal zohľadňovať a pokrývať. Cieľom ISHBP je teda zabrániť zbytočným chybám pri poskytovaní ZS, učiť sa z vlastných chýb, ako aj tvoriť stratégie na predchádzanie nežiadúcich udalostí.

Prečítajte si tiež článok
Od 1.1.2020 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta (vyhláška č. 444/2019 Z.z.). Táto...
12.6.2024

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete čo je vlastne klinický audit. Povieme si aj ako prebieha a aké sankcie hrozia poskytovateľovi, ak odmietne pri jeho výkone spolupracovať.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac