mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zverejnil ďalšie kazuistiky

Mgr. Lenka Kavarniková   |   10.7.2024

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je orgánom dohľadu nad zdravotnou a ošetrovateľskou starostlivosťou. Ročne rieši stovky podaných podnetov. Aktuálne ÚDZS zverejnil na svojom webovom sídle kazuistiky z vykonaných dohľadov.    

ÚDZS je podľa zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou (z. č. 581/2004 Z.z.) orgánom, ktorý vykonáva dohľad nad zdravotnou a ošetrovateľskou starostlivosťou. Dohľad vykonáva najmä na základe podnetov.

Prečítajte si tiež článok
ÚDZS zverejnil na svojom webovom sídle štatistický prehľad týkajúci sa podnetov na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou za rok 2023.
9.4.2024

Každoročne rieši ÚDZS stovky podnetov týkajúcich sa poskytovania zdravotnej a ošetrovateľskej, z ktorých následne pripravuje materiál zameraný na upozorňovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na chyby. pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, s ktorými sa úrad stretol pri vykonávaní dohľadu.
 
Aktuálne úrad zverejnil na svojom webovom sídle materiál Kazuistiky 2023, ktorý sa opätovne venuje zaujímavých prípadom z praxe poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Neváhajte a pozrite si daný materiál. Je dostupný na:
https://www.udzs-sk.sk/wp-content/uploads/2024/05/Kauzistiky-2023.pdf