mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.

ÚDZS zverejnil štatistiku podnetov na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou za minulý rok

Mgr. Lenka Kavarniková   |   9.4.2024

ÚDZS zverejnil na svojom webovom sídle štatistický prehľad týkajúci sa podnetov na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou za rok 2023.

ÚDZS je podľa zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou (z. č. 581/2004 Z.z.) orgánom, ktorý vykonáva dohľad nad zdravotnou a ošetrovateľskou starostlivosťou. Úrad vykonáva dohľad najmä na základe podnetov.
 
Za rok 2023 prijal úrad 1 691 podaní v oblasti poskytovania zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. 442 podaní bolo prenesených z predchádzajúcich rokov. Ku koncu roka 2023 tak úrad riešil 2 133 podaní, na základe ktorých vykonal v 679 prípadoch dohľad. Z daného počtu podnetov, na základe ktorých sa vykonával dohľad, bolo:

  • 126 podnetov opodstatnených,
  • 544 neopodstatnených a
  • 9 odložených.

Na základe vyššie uvedeného bolo takmer 19% podnetov opodstatnených. Za nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť uložil úrad v roku 2023 aj pokuty, a to v celkovej výške 86 850 eur.
 
INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI
 
Bližšie informácie k štatistike týkajúcej sa podnetov na výkon dohľadu nad zdravotnou a ošetrovateľskou starostlivosťou za rok 2023 nájdete na: https://www.udzs-sk.sk/blog/2024/03/27/takmer-19-podnetov-v-oblasti-poskytovania-zdravotnej-a-osetrovatelskej-starostlivosti-bolo-vlani-opodstatnenych/