mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.

ÚDZS dosiahol zmeny pri výkone prehliadok mŕtvych tiel. Zmeny nastanú aj v priberaní znalcov pri výkone dohľadu

Mgr. Lenka Kavarniková   |   16.7.2021

Len prednedávnom (t. j. 1. mája 2021) nadobudli účinnosť nové ustanovenia týkajúce sa výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou a parlament už schválil ďalšie. Skupina poslancov Národnej rady SR prišla s návrhom legislatívnych zmien, ktoré sa týkajú spôsobu priberania znalcov pri výkone dohľadu a legálnej definície dohľadu na mieste. Na základe iniciatívy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) nastanú zmeny aj vo výkone prehliadok mŕtvych tiel. Poďme si dané legislatívne zmeny priblížiť.

OPÄTOVNÁ ÚPRAVA LEGÁLNEJ DEFINÍCIE DOHĽADU NA MIESTE

Podľa platnej legálnej definície (účinnej od 1. mája 2021) sa dohľadom na mieste (cit.) „rozumie získavanie informácií a dokumentov spravidla priamo u dohliadaného subjektu alebo od jeho zamestnancov a vyhodnocovanie takto získaných informácií a dokumentov. Ak ide o výkon dohľadu v prípade úmrtia osoby, úrad je povinný vykonať dohľad na mieste, získavať informácie z originálu zdravotnej dokumentácie a zistiť skutočný stav materiálno-technického vybavenia a personálneho zabezpečenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.“.

Od 15. júla 2021 sa legálna definícia dohľadu na mieste mení nasledovne (cit.): „Dohľadom na mieste sa rozumie získavanie informácií a dokumentov priamo u dohliadaného subjektu alebo od jeho zamestnancov a vyhodnocovanie takto získaných informácií a dokumentov.“. Definícia v tomto znení bola platná a účinná aj pred 1. májom 2021.

K návratu k pôvodnej legálnej definícii dochádza podľa návrhu skupiny poslancov NR SR z dôvodu toho, že to, či poskytovateľ prevádzkuje svoje zdravotnícke zariadenie v súlade s požiadavkami na materiálno-technické vybavenie a personálne zabezpečenie, podlieha kontrole zo strany orgánu, ktorý vydal danému poskytovateľovi povolenie na prevádzkovanie tohto zdravotníckeho zariadenia. Preto by tak zo strany ÚDZS bola kontrola v tomto smere duplicitná. Navyše sa častokrát dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti vykonáva niekedy aj niekoľko rokov po poskytnutí zdravotnej starostlivosti, a preto nie je možné zhodnotiť dodržiavanie požiadaviek materiálno-technického a personálneho zabezpečenia vo vzťahu k poskytnutej zdravotnej starostlivosti v tom čase, v ktorom bola reálne poskytnutá.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete ako bude ÚDZS priberať znalcov do vykonávaného dohľadu a ako sa zmení zabezpečovanie výkonu prehliadok mŕtvych tiel.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 936)