mediPRÁVNIK chráni už 1678 ambulancií a lekární.

Menej papierovačiek a viac informácií pacientom - pripravili sme model informovaného súhlasu s očkovaním proti COVID-19

redakcia mediPRÁVNIK   |   14.7.2021

Všeobecní lekári pre dospelých a pediatri môžu od 1. júla 2021 vo svojich ambulanciách očkovať pacientov proti ochoreniu COVID-19. Spojili sme sa so Slovenskou spoločnosťou všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) a Slovenskou spoločnosťou primárnej pediatrickej starostlivosti (SSPPS), aby sme pre vás a vašich pacientov pripravili zrozumiteľné poučenie pred očkovaním dostupné online, ale aj priamo vo vašej ambulancii. Našim cieľom bolo transparentne pripraviť pacienta na očkovanie a dať mu objektívne informácie k tomuto výkonu a lekárom uľahčiť získanie informovaného súhlasu. Všetko sme pripravili tak, aby sme docielili partnerský a vyrovnaný vzťah medzi pacientom a lekárom.

NAJPRV TROCHU TEÓRIE, ABY SME POROZUMELI PRAKTICKÝM ASPEKTOM POUČENIA A SÚHLASU V AMBULANCII

Aby bolo možné považovať očkovanie za zdravotnú starostlivosť poskytovanú v súlade so zákonom (lege artis), je nevyhnutné splnenie informačnej povinnosti, a to o povahe samotného zákroku (teda poučenie a informovaný súhlas pacienta). Na to nadväzuje aj osobitná informačná povinnosť upravená v zákone o liekoch, v zmysle ktorej je ošetrujúci lekár povinný pred podaním imunobiologického lieku (aj bez vyzvania pacienta) tomuto pacientovi poskytnúť príbalový leták podaného lieku (vakcíny). Splnenie tejto povinnosti si však netreba zamieňať so splnením povinnosti poučiť pacienta a získať od pacienta pred očkovaním informovaný súhlas.

Poučenie musí obsahovať informácie o účele, povahe, následkoch, kontraindikáciách a rizikách vakcinácie danou očkovacou látkou, ako aj informácie o dostupných alternatívach a rizikách odmietnutia očkovania. Správne poučenie, ktoré vie poskytovateľ aj spätne preukázať je ochranným štítom pre zdravotníckych pracovníkov, pretože v určitej miere umožňuje úspešne čeliť prípadným problémom zo strany pacienta. Preto je informovanému súhlasu potrebné venovať náležitú pozornosť.

OČKOVANIE CHRÁNI SPOLOČNOSŤ A SPRÁVNY INFORMOVANÝ SÚHLAS CHRÁNI AMBULANCIU, KTORÁ OČKUJE

Dostatočne obsiahle a zrozumiteľné poučenie sa zmestí na 7 - 8 strán. Skúste si to vynásobiť potenciálnym množstvom zaočkovaných pacientov ambulancie. To by bola hŕba papierov! 

Preto sme pre vás pripravili balík dokumentov, ktorý vám uľahčí realizáciu očkovania a zároveň pacientovi poskytne dostatočné množstvo informácií, aby sa mohol s istotou rozhodnúť pre očkovanie.

BALÍK DOKUMENTOV OBSAHUJE:

1. Informovaný súhlas skrátený - tento model kombinuje rozšírené poučenie so skráteným informovaným súhlasom, ktoré sa zmestí na jeden list papiera. Tento skrátený informovaný súhlas budete používať priamo vo vašej ambulancii. Vytlačíte dokument, ktorý bude mať na prvej strane anamnestický dotazník a na druhej strane vyhlásenie pacienta a jeho súhlas. Skrátená verzia odkazuje priamo na rozšírené poučenie a vyhlásenie pacienta, že bol v tomto rozsahu o očkovaní zo strany lekára aj poučený (odkaz na rozšírený informovaný súhlas).

2. Informovaný súhlas rozšírený - je rozsiahlým poučením o očkovaní očkovacou látkou Comirnaty. Obsahuje všetky náležitosti, ktoré má v zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti poučenie obsahovať. 

Pacient nájde všetky tieto informácie o očkovaní priamo na webovej stránke www.ambulancia.online v sekcii nazvanej „Dôležité! Prečítajte si poučenie a informovaný súhlas pred očkovaním vakcínou Comirnaty proti COVID-19 v ambulancii vášho všeobecného lekára alebo pediatra“. Dokonca si celé poučenie pacient môže stiahnuť vo formáte pdf. Nezabúdajme ani na pacientov, ktorí nemajú prístup na internet. Vytlačte si do vašej ambulancie pár kusov rozšíreného informovaného súhlasu, aby k informáciám mali prístup naozaj všetci pacienti.

3. Manuál pre lekára - Asi Vás teraz napadla otázka „Toľko dokumentov, ale ako ich mám správne vypísať?“ Práve Manuál pre lekára vám pomôže s tým, ako vyplniť skrátený informovaný súhlas, ale aj ako správne zapísať očkovanie do zdravotnej dokumentácie pacienta (obsahuje aj vzorové formulácie zápisu aj vzor pozvánky na očkovanie).

4. Plagát do čakárne - Našu stratégiu uľahčiť vám výkon očkovania sme zavŕšili prípravou komunikačného plagátu, ktorý upozorňuje pacientov na to, že poučenie o očkovaní môže pacient získať online (plagát obsahuje QR kód a URL link), ale aj vytlačené v čakárni ambulancie.

BALÍK DOKUMENTOV BEZPLATNE!

pre pediatrické ambulancie na tomto odkaze:

https://www.medipravnik.sk/dokumenty/samostatne-dokumenty/informovany-suhlas-s-ockovanim-proti-ochoreniu-covid-19-comirnaty-pre-pediatricku-ambulanciu-144/

pre ambulancie všeobecných lekárov pre dospelých na tomto odkaze:

https://www.medipravnik.sk/dokumenty/samostatne-dokumenty/informovany-suhlas-s-ockovanim-proti-ochoreniu-covid-19-comirnaty-pre-ambulanciu-vseobecneho-lekara-pre-dospelych-145/

(Počet prečítaní: 890)