mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.

Testovanie zamestnancov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Mgr. Lenka Kavarniková   |   9.9.2021

Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k testovaniu pacientov v ústavných zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach), poliklinikách, zdravotných strediskách združujúcich zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ambulanciách č. Z075796-2021 (ďalej len „usmernenie“) upravuje aj postup testovania zamestnancov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na ochorenie COVID-19. O vydaní usmernenia a jeho obsahu sme Vás už na našom portáli www.medipravnik.sk informovali minulý týždeň. V tomto článku Vám prinesieme informácie, či má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti oprávnenie vynucovať si od zamestnancov povinnosť podrobiť sa testovaniu pred vstupom do zamestnania.

TESTOVANIE ZAMESTNANCOV POSKYTOVATEĽA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI PODĽA USMERNENIA

Usmernenie upravuje otázku testovania zamestnancov v čl. 3.6 nasledovne (cit.):

„(1) Kompletne zaočkovaní zamestnanci, ktorí nemajú pozitívnu epidemiologickú anamnézu a nemajú klinické príznaky na ochorenie COVID-19, sa netestujú.

(2) Kompletne zaočkovaní zamestnanci, ktorí majú pozitívnu epidemiologickú anamnézu a nevzťahuje sa na nich karanténne opatrenie alebo majú klinické príznaky na ochorenie COVID-19 a teda spĺňajú klasifikáciu možného alebo pravdepodobného prípadu v zmysle Článku 2 tohto usmernenia, majú povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu pred nástupom do zamestnania nie starším ako 72 hodín,

(3) Nezaočkovaní alebo nekompletne zaočkovaní zamestnanci, sa testujú (Ag, RT- PCR, rýchle PCR) v súlade s COVID automatom každých 72 hodín.“

VŠETKO JE V PORIADKU, KÝM JE OCHOTA AJ ZO STRANY ZAMESTNANCOV

Ministerstvo zdravotníctva predpokladá vzhľadom na vydané usmernenie, že sa zamestnanci dobrovoľne podrobia testovaniu na ochorenie COVID-19, ak to spadá pod niektorý z vyššie uvedených prípadov, kedy sa preukázanie negatívnym výsledkom testu vyžaduje. Vzhľadom na rôzne antikampane proti očkovaniu proti ochoreniu COVID-19, rôznym hoaxom, ktoré sa v spoločnosti šíria, majú ľudia rôzne názory aj na testovanie. Preto je potrebné myslieť aj na to, že nie každý zamestnanec, hoci je zdravotníckym pracovníkom, ktorý má najbližšie a najlepšie chápe toto ochorenie, bude ochotný sa testovaniu podrobiť. A to ešte na vlastné náklady, pretože v súčasnosti už aj antigénové testy sú platené priamo testovanými a nie štátom. Má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti ako zamestnávateľ možnosť vynútiť si od zamestnanca povinnosť podrobiť sa testovaniu, ak to zamestnanec odmieta? 

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia/Lekáreň, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete, či je možné od zamestnanca vynucovať povinnosť podrobiť sa testovaniu pred vstupom do zamestnania.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1052)