mediPRÁVNIK chráni už 1919 ambulancií a lekární.

Nový COVID AUTOMAT - urobme si v tom poriadok

Mgr. Lenka Kavarniková   |   20.8.2021

S účinnosťou od 16. augusta začal platiť nový Systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2, tzv. COVID-AUTOMAT. Prináša nové rozdelenie stupňov rizikovosti šírenia ochorenia COVID-19 na úrovni jednotlivých okresov. V závislosti od stupňa rizikovosti tiež zavádza rôzne opatrenia, ktoré musia dodržiavať jednotlivé prevádzky, školy a tiež opatrenia vo vzťahu k hromadným podujatiam. Poďme sa detailnejšie pozrieť na nový COVID-AUTOMAT a opatrenia platné pre prevádzky.

STUPNE OHROZENIA PODĽA NOVÉHO COVID-AUTOMATU

Podľa aktuálneho COVID-AUTOMATU existuje 5 stupňov rizikovosti ochorenia COVID-19, ktoré sú rozdelené podľa farby, a to:

1. zelená - Monitoring

2. oranžová - Ostražitosť

3. červená - 1. stupeň ohrozenia

4. bordová - 2. stupeň ohrozenia

5. čierna - 3. stupeň ohrozenia

POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽOV

Vo vzťahu k vytvoreniu nového COVID-AUTOMATU prijal Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) vyhlášku č. 240, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok. Vyhláška nadobudla účinnosť 16. augusta 2021.

V zmysle vyhlášky ÚVZ SR sú prevádzkovatelia povinní dodržiavať viacero opatrení (platí pre všetky prevádzky vo všetkých stupňoch rizikovosti - výnimka je iba pri koncentrácii zákazníkov podľa bodu 4), a to:

1. vstup do prevádzky môžu umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami,

2. pri vstupe do prevádzky musia aplikovať zákazníkom na ruky dezinfekciu alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

3. zachovávať odstupy medzi zákazníkmi v radoch minimálne 2 metre,

4. počet zákazníkov nesmie presiahnuť koncentráciu 1 človek na 15 m2 (neplatí pre stupeň Monitoring),

5. na všetky vstupy viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať opatrenia podľa tejto vyhlášky

6. vykonávať časté vetranie priestorov a pravidelnú dezinfekciu dotykových plôch, nákupných vozíkov a košíkov, prístrojov, nástrojov a pomôcok dezinfekčnými prostriedkami s virucidným účinkom,

7. viditeľne vyznačiť, aký režim vstupu pre zákazníkov si prevádzkovateľ zvolil

REŽIMY VO VZŤAHU K ZÁKAZNÍKOM PREVÁDZKY

Na základe tejto vyhlášky môžu prevádzky fungovať v troch režimoch, z ktorých si však prevádzka môže zvoliť len jeden, a to:

1. základný režim - vstup do prevádzky povolený aj iným osobám ako osobám v režime OTP (režim OTP predstavuje plne očkovaný, testovaný s negatívnym výsledkom alebo prekonal ochorenie COVID-19) alebo osobám plne zaočkovaným

2. režim OTP - vstup do prevádzky je povolený len osobám plne očkovaným, testovaným s negatívnym výsledkom alebo tým, ktorí prekonali ochorenie COVID-19

3. režim plne zaočkovaný - vstup do prevádzky je povolený len plne očkovaným osobám

Každá prevádzka je povinná viditeľne označiť, ktorý režim si zvolila, a to aj v prípade, ak okres, v ktorom sa prevádzka nachádza, je len v stupni Monitoring. Viditeľné označenie režimu prevádzky je teda povinné v každom stupni rizikovosti podľa aktuálneho COVID-AUTOMATU.

Za účelom realizácie opatrenia určiť si režim fungovania je prevádzkovateľom dané oprávnenie požadovať od svojich zákazníkov predloženie dokladu preukazujúceho, že je osoba plne očkovaná, otestovaná s negatívnym výsledkom, resp., že ochorenie COVID-19 prekonala. Tieto skutočnosti je možné preukázať aj digitálnym COVID preukazom EÚ (tzv. Greenpassom).

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia/Lekáreň, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete, či aj lekárne a ambulancie sú považované za prevádzky v zmysle vyhlášky ÚVZ SR č. 240. Tiež si upresníme podmienky povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest v interiéri a exteriéri podľa jednotlivých stupňov ohrozenia.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1131)