mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.

Podmienky prevádzkovania internetového výdaja

Mgr. Eliška Tomečeková   |   13.8.2021

Súčasná uponáhľaná doba v spojení s celosvetovou pandémiou ochorenia COVID-19 umožnila obrovský rozmach internetového predaja. Spoločnosť už aj pred touto pandémiou častokrát na obstarávanie svojich potrieb využívala internetové predajne, avšak nie v takom rozsahu. Množstvo obchodníkov začalo svoje kamenné predajne postupne transformovať aj do internetovej podoby. Udržať krok so súčasnou dobou a prejsť z kamenných predajní na tie virtuálne, teda internetové sa postupne rozhodli aj niektoré lekárne. Lekárne to však vo všeobecnosti s internetovým výdajom nemajú také jednoduché ako bežné predajne tovarov a služieb. Problematika internetového výdaja so sebou prináša množstvo úskalí, keďže je regulovaný nielen všeobecnou úpravou obsiahnutou v občianskom zákonníku a v zákone o ochrane spotrebiteľa, ale taktiež špeciálnymi ustanoveniami zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 21/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie. V tomto článku sa bližšie pozrieme na to, čo je internetový výdaj a kto ho môže vykonávať, aké podmienky je lekáreň zo zákona povinná splniť pri začatí prevádzkovania internetového výdaja, čo môže byť predmetom internetového výdaja a pozrieme sa aj na internetový výdaj zo zahraničia do Slovenskej republiky a zo Slovenskej republiky do zahraničia.

ČO JE INTERNETOVÝ VÝDAJ A KTO HO MÔŽE VYKONÁVAŤ

Internetovým výdajom sa rozumie výdaj lieku alebo zdravotníckej pomôcky na základe elektronického formulára objednávky uverejneného na webovom sídle verejnej lekárne alebo výdaje zdravotníckych pomôcok. Na tento výdaj sa vzťahujú aj požiadavky správnej lekárenskej praxe podľa § 21 ods. 7 zákona o liekoch.

Internetový výdaj môže v závislosti od toho, čo bude predmetom internetového výdaja vykonávať len držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni zdravotníckych pomôcok.

ČO MÔŽE BYŤ PREDMETOM INTERNETOVÉHO VÝDAJA?

Predmetom internetového výdaja môžu byť len:

  • registrované humánne lieky a veterinárne lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis,
  • zdravotnícke pomôcky triedy I a triedy IIa, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitného predpisu.

Z uvedeného teda vyplýva, že právna úprava internetového výdaja sa netýka napr. doplnkov stravy alebo voľnopredajných liekov, a teda na tieto výrobky sa nižšie popísané povinnosti nevzťahujú.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Lekáreň na kľúč, Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete aké povinnosti musíte splniť pri zriadení a prevádzkovaní internetového výdaja, aké podmienky musia byť splnené pri internetovom výdaji zo zahraničia do Slovenskej republiky a zo Slovenskej republiky do zahraničia.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 875)