mediPRÁVNIK chráni už 1803 ambulancií a lekární.

Stiahnite si informovaný súhlas na realizovanie antigénového testu v ambulancii

Mgr. Ján Pavlík   |   28.1.2021

Realizácia antigénového testu na odhalenie choroby COVID-19 v súkromnej ambulancii je sprevádzaná s povinnosťou zdravotníckeho pracovníka riadne a preukázateľne poučiť pacienta o tomto výkone. Na tento účel pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti slúži informovaný súhlas, ktorým pacient prejavuje súhlas s vykonaním predmetného zákroku. Informovaný súhlas podpísaný pacientom z pohľadu samotnej ambulancie predstavuje elementárny nástroj ochrany pred prípadnými konzekvenciami, v prípadoch kedy by došlo k pochybnostiam o tom, či zdravotný pracovník riadne poučil pacienta o zdravotnom výkone. Z tohto dôvodu sme pre vás pripravili informovaný súhlas s praktickým poučením pacienta, ktorý by u vás nemal chýbať v prípade, ak vaša ambulancia vykonáva antigénový test pre pacientov.

Odhaľovanie choroby COVID-19 prostredníctvom Ag testu sa stáva bežnou praxou v mnohých ambulanciách o čom sme informovali v článku:

Prečítajte si tiež článok
V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 je v súčasnosti aktuálnou témou realizácia antigénových testov v súkromných ambulanciách. Podľa Štátneho ústavu všetky typy antigénových...
18.12.2020

Jednou zo základných povinnosti každého zdravotného pracovníka pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientovi je poučiť riadne a preukázateľne pacienta o plánovanom zdravotnom výkone. Keďže realizácia Ag testu v ambulancii sa bezpochybne považuje  za zdravotný výkon je potrebné si okrem iného riadne splniť aj túto povinnosť riadne poučiť pacienta a získať od neho súhlas na realizáciu výkonu.

V tejto súvislosti sme pre vaše ambulancie pripravili informovaný súhlas a praktické poučenie pacienta na výkon antigénového testu. Poučenie obsahuje informácie o výkone ako napríklad:

  • dôvody a účel jeho realizácie,
  • spôsoby a rozsah jeho realizácie,
  • mieru bolestivosti,
  • alternatívne spôsoby testovania,
  • výhody a nevýhody jeho realizácie,
  • upozornenie v prípade pozitívneho alebo negatívneho výsledku.

Informovaný súhlas poskytuje ochranu obom stranám. Na jednej strane zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý na jeho základe zasahuje do telesnej integrity a zdravia pacienta. Na druhej strane je pacient, ktorý má právo vedieť, čo sa bude diať s jeho telom, teda môže sa slobodne rozhodovať o ňom samom. Lekár však nesie na svojich pleciach obrovskú zodpovednosť, a práve preto je informovaný súhlas nesmierne dôležitý. Ak by lekár nesprávne pacienta poučil, došlo by k protiprávnemu konaniu na strane zdravotníckeho pracovníka. Ak je však súhlas udelený správne, môže predstavovať významný dôkazný prostriedok na obranu postupu zdravotníckeho pracovníka pri správnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Ak teda vo svojej ambulancii realizujete antigénový test, tento informovaný súhlas s praktickým poučením by u vás nemal chýbať. Informovaný súhlas na antigénový test, ktorí sme pre pripravili si môžete bezplatne stiahnuť na tomto odkaze:

Poučenie a informovaný súhlas - Antigénový test na zistenie ochorenia COVID-19

(Počet prečítaní: 1045)