mediPRÁVNIK chráni už 1662 ambulancií a lekární.

Poučenie a informovaný súhlas - Antigénový test na zistenie ochorenia COVID-19


Informovaný súhlas (ambulancia)
Realizovanie antigénového testu sa stáva pomaly bežnou praxou v čoraz viac ambulanciách. Jedným z najdôležitejších okamihoch pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je správne poučenie pacienta zdravotníckym pracovníkom o plánovanom zdravotnom výkone. Informovaný súhlas má za úlohu čo najvhodnejším spôsobom zachytiť to, akým spôsobom bol pacient zo strany zdravotníckeho pracovníka poučený. Podpisom informovaného súhlasu pacient vyjadrí to, že súhlasí s poskytnutím zdravotnej starostlivosti (v našom prípade s výkonom antigénového testu) a bol riadne poučení napríklad o rozsahu navrhovaného výkonu, bolestivosti, priebehu alebo o prípadných alternatívach predmetného výkonu. Informovaný súhlas poskytuje ochranu obom stranám. Na jednej strane zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý na jeho základe zasahuje do telesnej integrity a zdravia pacienta. Na druhej strane je pacient, ktorý má právo vedieť, čo sa bude diať s jeho telom, teda môže sa slobodne rozhodovať o ňom samom. Lekár však nesie na svojich pleciach obrovskú zodpovednosť, a práve preto je informovaný súhlas nesmierne dôležitý. Ak by lekár nesprávne pacienta poučil, došlo by k protiprávnemu konaniu na strane zdravotníckeho pracovníka. Ak je však súhlas udelený správne, môže predstavovať významný dôkazný prostriedok na obranu postupu zdravotníckeho pracovníka pri správnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ak teda vo svojej ambulancii realizujete antigénový test, tento informovaný súhlas by u vás nemal chýbať. Informovaný súhlas na antigénový test obsahuje aj zrozumiteľné poučenie pacienta, aby v čo najväčšej možnej miere získal informácie o výkone antigénového testu.
 • Dátum aktualizácie:
  28.1.2021
 • Dátum revízie:
  26.8.2021
 • Typ dokumentu:
  Informovaný súhlas (ambulancia)
 • Špecializácia:
  všetky ambulancie

So službou Ambulancia na kľúč ušetríte 120 € s DPH.

Kúpiť dokument za 120 €
alebo
zdarma v balíku Ambulancia na kľúč
od 19 € / mesačne