mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.

Antigénový test v súkromnej ambulancii

Mgr. Ján Pavlík   |   18.12.2020

V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 je v súčasnosti aktuálnou témou realizácia antigénových testov v súkromných ambulanciách. Podľa Štátneho ústavu všetky typy antigénových testov na COVID-19 patria do skupiny in vitro diagnostických zdravotníckych pomôcok. V nasledujúcich riadkoch si priblížime, ktoré ambulancie môžu realizovať antigénový test, aké antigénové testy môžu ambulancie používať a za akých podmienok je možné realizáciu antigénového testu v súkromnej ambulancii považovať za zdravotný výkon hradený z verejného zdravotného poistenia.

MÔŽEM REALIZOVAŤ ANTIGÉNOVÝ TEST VO SVOJEJ AMBULANCII?

Z právneho pohľadu vychádzame zo znenia zákona, z ktorého nám vyplýva, že lekár pri každom diagnostickom alebo liečebnom úkone musí konať lege artis. Jedným z kritérií poskytnutia zdravotnej starostlivosti lege artis je samozrejme aj to, že lekár koná v rámci svojej odbornosti (špecializácie). To, či môže konkrétna ambulancia realizovať antigénový test je v konečnom dôsledku predovšetkým otázka medicínska.

Je preto potrebné, aby si sám lekár pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti vo svojej ambulancii, vždy vopred odborne vyhodnotil či diagnostika ochorenia COVID-19 je v rámci jeho špecializačného odboru.

AKÉ ANTIGÉNOVÉ TESTY MÔŽEM POUŽÍVAŤ VO SVOJEJ AMBULANCII?

Všetky typy antigénových testov na COVID-19 patria do skupiny in vitro diagnostických zdravotníckych pomôcok. Antigénový test, ktorý chce ambulancia používať musí byť registrovaný v jednom z členských štátov EÚ. Zvyčajne to je krajina výrobcu antigénového testu, v prípade výrobcu z tretej krajiny, jeho európsky splnomocnený zástupca. V takomto prípade je registrácia platná aj v ostatných členských štátoch. Antigénové testy sa musia tiež nachádzať v európskej databáze EUDAMED. Ak sa predmetný antigénový test v tejto databáze nachádza, výrobca, dovozca alebo distribútor nepotrebuje žiadne ďalšie povolenie od štátneho ústavu (ŠÚKL). Pre verejnosť sú dostupné len databázy Európskej komisie a FindDX, obe však majú len informačný charakter. Do databázy EUDAMED má prístup Európska komisia a národné kontrolné autority, verejnosti dostupná nie je.

Ambulancie pri antigénových testov dbajte na nato, aby vami zaobstarávaný produkt obsahoval priložené vyhlásenie o zhode produktu (produkty, ktoré prešli overením zhody sú označované značkou „CE“).

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná len pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM, sa dozviete od akých subjektov môže ambulancia nadobudnúť antigénové testy a za akých podmienok je realizácia antigénového testu v ambulancii hradená z verejného zdravotného poistenia.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1829)