mediPRÁVNIK chráni už 1747 ambulancií a lekární.

Refundovanie testov na COVID-19 u pacientov, ktorí nie sú verejne zdravotne poistení

Mgr. Lenka Kavarniková   |   29.7.2022

Pre vykonávanie testovania v zdravotníckych zariadeniach platí aktuálne usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR zo 04. mája 2022, na základe ktorého Ministerstvo zdravotníctva refunduje testy na COVID-19, ak boli vykonané na základe indikácie ošetrujúceho lekára. Ako je to však s refundovaním testov vykonaných pacientom bez verejného zdravotného poistenia?

Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo dňa 03. mája 2022 usmernenie k testovaniu na COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach č. Z033651-2022 (dostupné na webe Ministerstva zdravotníctva SR: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/Covid-19/Dokumenty/Usmernenia-covid/MU-testovanie-04052022.pdf) 

Prečítajte si tiež článok
Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo nové usmernenie, ktorým poukázalo na indikácie pre testovanie na ochorenie COVID-19 jednotlivými druhmi testov z zdravotníckych zariadeniach...
6.5.2022

V zmysle usmernenia sa vykonáva pacientom testovanie, ak ho indikuje ošetrujúci lekár na základe klinických príznakov, ktoré sa u pacienta vyskytli. Na to, aby však Ministerstvo zdravotníctva SR refundovalo poskytovateľovi takto vykonané testy, musí vždy predložiť odporúčania (indikáciu lekára na testovanie).

To isté platí aj v prípade osôb, ktoré nie sú verejne zdravotne poistené. Podľa informácií Ministerstva zdravotníctva (cit.): „...požiadavka na zdokladovanie odporúčania lekára (indikácia lekára na testovanie) platí aj na testy, vykonávané osobám bez existencie verejného zdravotného poistenia, ak tieto testy boli vykonané v čase účinnosti vyššie uvedeného usmernenia (od 4. mája 2022). Výkon testovania nepoistenej osoby vo veku do 60 rokov, ktorý nebude možné podložiť odporúčaním lekára, nebude môcť byť Ministerstvom zdravotníctva SR refundovaný.“
 
INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI
Bližšie informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva: https://health.gov.sk/Clanok?Usmernenie-PZS-testy-COVID-19-osobam-bez-ZP