mediPRÁVNIK chráni už 1468 ambulancií a lekární.

MZ SR vydalo usmernenie k indikáciám pre testovanie na COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach

Mgr. Lenka Kavarniková   |   6.5.2022

Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo nové usmernenie, ktorým poukázalo na indikácie pre testovanie na ochorenie COVID-19 jednotlivými druhmi testov z zdravotníckych zariadeniach. Usmernenie reaguje na súčasné opatrenia určené vo vzťahu k ochoreniu COVID-19, ale zároveň nad rámec prijatých opatrení dáva zdravotníckym zariadeniam možnosť vykonávať testovanie na ochorenie COVID-19. Je však takéto niečo s ohľadom na platné protipandemické opatrenia vôbec možné? Môžu reálne jednotlivé zdravotnícke zariadenia požadovať od pacienta alebo svojich zamestnancov, aby sa podrobili testovaniu?

AKÉ PODMIENKY PLATIA PRE VSTUP DO ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ?
 
Pandémia ochorenia COVID-19 na našom území priniesla rôzne fázy protipandemických opatrení. Od tých najprísnejších opatrení určujúcich zákaz vychádzania, povinné testovanie a prekrytie horných dýchacích ciest v interiéroch, ale aj exteriéroch až po tie najmenej prísne, ktoré platia dnes. V zmysle aktuálnych protipandemických opatrení sa určujú len opatrenia k prekrytiu horných dýchacích ciest. Režimy platné pre prevádzky (OP, OTP a základ) boli už zrušené, a teda vstup do jednotlivých prevádzok nie je podmieňovaný preukazovaním sa potvrdením o očkovaní alebo o negatívnom teste alebo o prekonaní ochorenia COVID-19.
 
Podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 32/2022 zo dňa 20. apríla 2022 k prekrytiu horných dýchacích ciest platí, že prekrytie horných dýchacích ciest je povinné len pre:

  • osoby personálu zariadení sociálnej starostlivosti pri kontakte s klientami alebo návštevníkmi,
  •  osoby personálu zariadení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri kontakte s návštevníkmi, pacientmi alebo klientami,
  • návštevníkov zariadení sociálnej starostlivosti a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
  • klientov a pacientov zariadení poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti s výnimkou pacientov hospitalizovaných na lôžkových oddeleniach zdravotníckeho zariadenia.

S ohľadom na aktuálne platné protipandemické opatrenia, vstup pacientov, návštevníkov a klientov v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach nie je podmieňovaný absolvovaním očkovania alebo testovania na ochorenie COVID-19, ale zároveň je podmienené prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom (okrem výnimiek, ktoré stanovuje vyhláška ÚVZ SR č. 32/2022).
 
Takto na vstup do zdravotníckych zariadení reflektuje aj samotné usmernenie MZ SR č. Z033651-2022 zo dňa 3. mája 2022 (ďalej ako „Usmernenie“). Nad rámec prijatých opatrení však usmernenie umožňuje zdravotníckym zariadeniam vyžadovať od pacientov, sprievodu pacienta alebo zamestnancov podrobiť sa testovaniu. Je však možné od pacientov reálne aj požadovať, aby sa podrobili testovaniu?
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete, či si reálne môže zdravotnícke zariadenie vymôcť, aby sa pacient podrobil testovaniu a ako majú postupovať v prípade, ak si pacient odmieta nasadiť respirátor.
 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac