mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.

Prečo prechod k elektronickej forme vedenia zdravotnej dokumentácie nie je taký jednoduchý

Mgr. Katarína Uhrinová   |   16.2.2024

Zdravotná dokumentácia, spôsob jej vedenia, či otázka okruhu osôb, ktoré môžu do nej nahliadať, predstavuje pre mnohých alchýmiu. A právom. Právna úprava je na viacerých miestach nedomyslená alebo príliš chaotická. V dnešnom článku sa budeme venovať možnosti viesť zdravotnú dokumentácia výlučne v elektronickej forme. 

Čo je to zdravotná dokumentácia?
 
Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je nevyhnutné viesť zdravotnú dokumentáciu. Poskytuje podklad, na základe ktorého lekár určí anamnézu pacienta a v súvislostiach následne nastaví pacientovi správnu liečbu. Dokumentácia slúži taktiež ako určitý záznam pre lekára, keďže si vie pozrieť vývoj pacientových ochorení v minulosti. Rovnako je možné sa o ňu oprieť pri následnej kontrole štátnymi orgánmi pri overovaní správnosti postupu lekára v súdnom konaní.
 
Neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti je vedenie zdravotnej dokumentácie a vytváranie elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke pacienta. Zdravotná dokumentácia je definovaná ako súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe. Do 1.1.2018 sa zdravotná dokumentácia viedla primárne v písomnej (listinnej) podobe, avšak od vtedy sa  všetky údaje  musia zapisovať do elektronickej zdravotnej knižky pacienta.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete v akých formách je možné viesť zdravotnú dokumentácia, čo je to elektronická zdravotná knižka pacienta a či je možné jej výlučne vedenie v elektronickej podobe.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 438)