mediPRÁVNIK chráni už 1919 ambulancií a lekární.

Kto je vlastníkom zdravotnej dokumentácie?

Mgr. Lenka Kavarniková   |   8.3.2023

Zdravotná dokumentácia predstavuje najdôležitejší a najrozsiahlejší zdroj informácií o zdravotnom stave pacienta. Je však možné určiť komu zdravotná dokumentácia patrí? Je to pacient? Alebo samotný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý ju vedie? V najbližších riadkoch sa spoločne pozrieme na to, kto je vlastníkom zdravotnej dokumentácie pacienta, resp., či ním vôbec niekto je.

ČO JE MOŽNÉ ROZUMIEŤ POD POJMOM ZDRAVOTNÁ DOKUMENTÁCIA A ČO OBSAHUJE?
 
Zdravotná dokumentácie predstavuje základný pilier poskytovania zdravotnej starostlivosti, pretože obsahuje všetky údaje o zdravotnom stave konkrétneho pacienta. Z hľadiska legálnej definície pojmu zdravotná dokumentácie ide o súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe (§2 ods. 6 zákona o zdravotnej starostlivosti).
 
Čo konkrétne obsahuje zdravotná dokumentácia určuje priamo zákon o zdravotnej starostlivosti (z. č. 576/2004 Z.z.), ktorá z obsahového hľadiska zahŕňa v sebe (§ 19 ods. 2 zákona o zdravotnej starostlivosti):

  • osobné údaje osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť (meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy);
  • údaje o poučení a informovanom súhlase
  • údaje o chorobe osoby, žiadanku na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, údaje o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom osoby a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
  • údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti vrátane predpísaných alebo podaných humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín (uvedie sa názov liečiva, cesta podania, lieková forma a množstvo liečiva v liekovej forme, názov dietetickej potraviny, názov zdravotníckej pomôcky a údaje o použití obmedzujúceho prostriedku)
  • údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
  • údaje o dočasnej pracovnej neschopnosti, údaje o osobnej starostlivosti, údaje o liečebnom režime a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce,
  • epidemiologicky závažné skutočnosti,
  • identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne,
  • identifikačné údaje poskytovateľa. 

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete o podmienkach za akých je potrebné dokumentáciu viesť a uchovávať: tiež sa dozviete, či zdravotná dokumentácia skutočne niekomu patrí alebo nie.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 857)