mediPRÁVNIK chráni už 1521 ambulancií a lekární.

Poučenia pred výkonmi v jazyku národnostných menšín? Od augusta realita!

Mgr. Lenka Kavarniková   |   12.8.2022

Začiatkom augusta nadobudla účinnosť novela zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá priniesla viacero zmien. Podľa nášho názoru výrazná zmena nastala v prípade realizácie poučení pred výkonmi - zavedenie poskytovania poučenia v jazyku národnostných menšín. Jedna veta, ktorá znamená množstvo aplikačných problémov.

POUČENIE A INFORMOVANÝ SÚHLAS AKO ZÁKLADNÝ ATRIBÚT KAŽDÉHO ZDRAVOTNÉHO VÝKONU
 
Základným atribútom každého zdravotného výkonu je informovaný súhlas pacienta s jeho vykonaním. Samotný zákon o zdravotnej starostlivosti (z. č. 576/2004 Z.z.) v § 6 ods. 4 hovorí, že informovanému súhlasu musí predchádzať poučenie. Poučenie o zdravotnej starostlivosti je povinný pacientovi poskytnúť ošetrujúci zdravotnícky pracovník. Z hľadiska obsahu musí zdravotnícky pracovník obsiahnuť v rámci poučenia pacienta informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti (§ 6 ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti).
 
Poskytnutie poučenia a udelenie, resp. neudelenie informovaného súhlasu je zdravotnícky pracovník povinný s ohľadom na právnu úpravu zapísať aj do zdravotnej dokumentácie pacienta. Samotný zákon o zdravotnej starostlivosti dokonca vyžaduje, aby bol do zdravotnej dokumentácie pacienta zapísaný konkrétne aj obsah poučenia (k tomu pozri § 6 ods. 10 a § 21 ods. 3 písm. b) zákona o zdravotnej starostlivosti). A teraz si predstavme, že obsah poučenia bude potrebné zaznamenať v jazyku národnostnej menšiny. Je to vôbec realizovateľné?
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete, kedy budú zdravotnícke zariadenia poskytovať poučenia v jazyku národnostných menšín.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 337)