mediPRÁVNIK chráni už 1940 ambulancií a lekární.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v škole

Mgr. Ing. Lenka Beňušová   |   18.3.2022

V školách budú môcť žiakom poskytovať zdravotnú starostlivosť zdravotnícki pracovníci. Vyplýva to z novely školského zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len „školský zákon“) účinnej od 15.1.2022. Autori návrhu hovoria o riešení problémov z praxe, keď žiakom nemal kto v škole či školskom zariadení poskytnúť potrebnú pomoc spojenú s ich zdravotným stavom. V súvislosti s novelou sa však pozrieme na právne aspekty tejto situácie a to najmä na to, či škola môže byť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a ako sa vysporiada s potrebou informovaného súhlasu.

AKO TO BOLO KEDYSI
 
Skoršie ročníky si dobre pamätajú, že im v škole bola poskytovaná zdravotná starostlivosť. Školský zubár bol vo väčšine škôl samozrejmosťou, a asi aj vďaka tomu a zdravotným prehliadkam sa u mnohých detí predišlo zdravotným komplikáciám. Pamätáme si aj „hromadné“ očkovanie, keď nás učitelia postavili do radu a lekár nás postupne očkoval. Niektorých spolužiakov s revom a krikom naháňali učitelia so zdravotníkmi po triede, či vyťahovali spod lavice. Bolo to väčšinou bez vedomia rodičov a jediné, o čom nás informovali bolo, nech doma povieme rodičom, aby nám na miesto vpichu v prípade potreby dali studený obklad. Ako to bolo možné? Žiadna administratíva, poučenie ani informovaný súhlas, ako to poznáme dnes?
 
Všetci si dobre uvedomujeme potrebu preventívnych prehliadok, ale pod tlakom povinností a v dôsledku nedostatku času ich mnohí zanedbávame. Avšak, ak je to tak aj v prípade detí, na mnohé ochorenia, ktoré by sa preventívou dali zachytiť a bez problémov riešiť, sa príde neskoro. V praxi boli identifikované viaceré problémy súvisiace s tým, že deťom a žiakom nemal kto v škole a školskom zariadení poskytovať potrebnú pomoc spojenú s ich zdravotným stavom. To bol jeden z hlavných dôvodov zmeny zákona.  
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete, aké zmeny v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v školách novela priniesla a aké povinnosti z toho pre školy vyplývajú. Pozrieme sa aj na to ako sa to dá celé v praxi uskutočniť.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1123)