mediPRÁVNIK chráni už 1940 ambulancií a lekární.

Môže ambulantný lekár predpísať pacientovi lieky v deň jeho prepustenia z nemocnice?

Mgr. Lenka Kavarniková   |   16.3.2022

Možno ste sa v rámci vašej praxe ambulantného lekára stretli už so situáciou, kedy za Vami prišiel pacient v deň jeho prepustenia z nemocnice, pretože mu prepúšťajúci lekár nepredpísal lieky, ktoré potrebuje na liečbu. Pacient potrebuje predpísať lieky a vy sa dostávate do pozície lekára, ktorý vlastne plní povinnosť za nemocničného lekára. Môže vôbec ambulantný lekár predpísať pacientovi lieky v deň jeho prepustenia z nemocnice? Pokúsime sa Vám priniesť dostatočne jasný právny pohľad na danú problematiku.

ZÁKONNÁ POVINNOSŤ PREPÚŠŤAJÚCEHO LEKÁRA NA PREDPIS LIEKOV
 
V rámci problematiky možnosti predpísania liekov ambulantným lekárom v deň prepustenia pacienta z nemocnice by sa v prvom rade zamerali na zákonnú povinnosť lekárov v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti predpisovať lieky pacientom pri ich prepustení. Tá ja upravená v ust. § 119 ods. 3 zákona o liekoch (362/2011 Z.z.). V zmysle tohto ustanovenia zákona o liekoch je zákonnou povinnosťou lekára ústavného zdravotníckeho zariadenia pri prepustení pacienta predpísať mu lieky potrebné na liečbu pacienta a to dokonca tak, aby mal pacient zabezpečenú liečbu na 30 dní (pozn. takúto lehotu priniesla novela zákona o liekoch účinná od 01. januára 2022).
 
Pokiaľ si lekár pri prepúšťaní pacienta nesplní túto zákonnú povinnosť, dopúšťa sa iného správneho deliktu v zmysle ust. § 138 ods. 22 písm. b) zákona o liekoch. Za tento delikt môže byť tomuto lekárovi uložená pokuta. V prípade, ak si prepúšťajúci lekár túto povinnosť nesplní, pacient sa reálne stáva rukojemníkom tejto situácie, pretože nemá zabezpečenú liečbu. Na miesto toho, aby sa po prepustení z nemocnice vybral priamo domov, musí ísť za ambulantným lekárom, aby mu lieky predpísal.
 
V danom smere je však pre ambulantných lekárov dôležitá otázka: „Môžem predpísať pacientovi lieky v deň jeho prepustenia z nemocnice?“ Odpoveď je potrebné vnímať v dvoch rovinách, a to v rovine zákonnej (právna úprava) a v rovine zmluvnej (zmluvy so zdravotnými poisťovňami).
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete ako postupovať v prípade, ak za vami príde pacient, ktorého prepustili z nemocnice bez predpísania potrebnej liečby.
 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1540)