mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.

Poskytovanie výpisu zo zdravotnej dokumentácie pacienta

Mgr. Lenka Kavarniková   |   5.11.2021

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vedie zdravotnú dokumentáciu primárne v elektronickej podobe cez eZdravie. Môže ju viesť ale aj v písomnej forme, a to najmä ak je systém eZdravie nefunkčný, ak ide o zdravotné záznamy, ktoré sa do eZdravia nezapisujú alebo písomnú formu týkajúcu sa zdravotných záznamov si vyžaduje priamo zákon. Lekár môže z takejto písomnej zdravotnej dokumentácie pacienta poskytovať údaje napr. formou výpisu. V tomto článku Vám prinesieme informácie o tom, komu je lekár oprávnený výpis zo zdravotnej dokumentácie pacienta vydať, čo musí obsahovať a či je možné za výpis požadovať úhradu nákladov.

KOMU JE MOŽNÉ VÝPIS ZO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE PACIENTA POSKYTNÚŤ?
 
Poskytovanie údajov formou výpisu z písomnej zdravotnej dokumentácie je jedným z dvoch zákonných spôsobov, ktorými sa údaje zo zdravotnej dokumentácie pacienta môžu sprístupňovať aj tretím osobám. V danom prípade nedochádza ani k porušeniu povinnosti zdravotníckeho pracovníka zachovávať mlčanlivosť, pretože samotný zákon oprávňuje zdravotníckeho pracovníka na poskytnutie údajov zo zdravotnej dokumentácie pacienta. Samozrejme platí to len v prípade poskytnutia údajov formou výpisu oprávneným osobám. 
 
Kto teda môže o takýto výpis zo zdravotnej dokumentácie požiadať? V prvom rade má právo požiadať o výpis zo zdravotnej dokumentácie samotný pacient, ktorého sa údaje týkajú.
 
Pre účely ďalšieho poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientovi je všeobecný lekár povinný poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie pacienta inému ošetrujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi (napr. lekárovi špecialistovi) v rozsahu jeho vyžiadania. Zákon však v danom prípade bližšie nešpecifikuje, či sa vyžaduje písomné vyžiadanie pre určenie rozsahu, v akom majú byť údaje lekárovi špecialistovi poskytnuté. Dôležité je však, aby rozsah údajov, ktoré lekár špecialista vyžaduje, dostatočne vymedzil.
 
Okrem iného môže o výpis požiadať lekára špecialistu aj samotný všeobecný lekár alebo iný lekár, ktorý odporučil pacienta na ďalšie vyšetrenia. V danom prípade je lekár špecialista povinný poskytnúť výpis všeobecnému lekárovi alebo inému lekárovi, ktorý odporučil pacienta a ďalšie vyšetrenia, v rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytol tento lekár špecialista.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete o okruhu osôb, ktoré sú oprávnené písomne žiadať o výpis zo zdravotnej dokumentácie pacienta a tiež o zákonných požiadavkách na obsah výpisu a možnosti vyberania poplatku za poskytnutie výpisu.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 4219)