mediPRÁVNIK chráni už 1137 ambulancií a lekární.

Podmienky podania tretej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19

Mgr. Lenka Kavarniková   |   14.9.2021

V súvislosti s rýchlym šírením delta variantu ochorenia COVID-19 sa čoraz viac spomína očkovanie treťou dávkou vakcíny, aby sa zvýšila ochrana obyvateľstva. K očkovaniu treťou dávkou pristúpili už krajiny, ako napríklad Nemecko, Francúzsko, Maďarsko a ďalšie. Tento postup sa rozhodlo zvoliť aj Slovensko. Za tým účelom vydalo Ministerstvo zdravotníctva usmernenie k otázke realizácie očkovania treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19.

PODMIENKY PRE APLIKÁCIU TRETEJ DÁVKY OČKOVACEJ LÁTKY

Treťou dávkou vakcíny sa môžu dať plne zaočkované osoby zaočkovať najskôr až po ôsmich mesiacoch. Ako tretiu dávku je možné podať ktorúkoľvek vakcínu (vektorová alebo mRNA) proti ochoreniu COVID-19.

Ministerstvo zdravotníctva vytvorilo na základe odporúčania Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv aj odporúčané poradie skupín pre realizáciu podania tretej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Ide len o odporúčané poradie, ktoré sa môže meniť v závislosti od potreby čo najskoršieho podania vakcíny určitým skupinám obyvateľstva

Odporúčané poradenie skupín je nasledovné:

a. zdravotnícki pracovníci,

b. imunosuprimovaní / kompromitovaní pacienti (napr. pacienti s onkologickým ochorením, po transplantácii, s reumatickou artritídou a pod.),

c. klienti a zamestnanci v zariadeniach sociálnych služieb,

d. učitelia a zamestnanci škôl a školských zariadení,

e. pacienti vo veku 60 a viac rokov,

f. všeobecná populácia nad 18 rokov

INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI

Kompletné znenie usmernenia upravujúceho podmienky podania tretej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 nájdete na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva na tomto odkaze (úplne dole v časti Metodické usmernenia): https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19