mediPRÁVNIK chráni už 1919 ambulancií a lekární.

Podcast 88 - Ministerstvo chystá zmenu pri off label liečbe. Jeho návrh má však medzery.

redakcia mediPRÁVNIK   |   13.9.2021

Lekár lieči liekmi. Zákon ho zaväzuje, aby používal liek v súlade s jeho súhrnom charakteristických vlastností alebo SPC. Odbornej verejnosti sú však dobre známe aj také situácie, kedy sa liek používa v rozpore s jeho SPC. Takéto použitie registrovaného lieku označujeme ako použitie off label. Súčasne platný zákon dovoľuje použiť liek spôsobom off label len na základe povolenia ministerstva zdravotníctva na terapeutické použitie. Ministerstvo zdravotníctva momentálne pripravuje novelu zákona, ktorá má tento režim úplne zmeniť. Po novom by mal mať lekár úplne voľné ruky a mal by sa rozhodovať samostatne, bez nutnosti povolenia od ministerstva. Je tento návrh krokom dobrým smerom? Advokát Ivan Humeník je k návrhu ministerstva skeptický a upozorňuje na viaceré roviny, ktoré by nemali byť opomínané. Poďme sa na nich v našom dnešnom podcaste pozrieť.

Vypočujte si podcast
Lekár lieči liekmi. Zákon ho zaväzuje, aby používal liek v súlade s jeho súhrnom charakteristických vlastností alebo SPC. Odbornej verejnosti sú však dobre známe aj také situácie, kedy sa liek používa v rozpore s jeho SPC. Takéto použitie registrovaného...
13.9.2021

O tejto téme sa dozviete viac vo webinári, podcaste, ako aj v článku:

3. Video Webinár - Čo hrozí lekárovi pri používaní neregistrovaného lieku alebo používaní lieku off label?

65. Ako má postupovať lekárnik pri použití lieku off label?

Poučenie a informovaný súhlas pacienta s liečbou neregistrovaným liekom, alebo liečbou off label

(Počet prečítaní: 670)