mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.

Pediatri, nezabudnite si do konca júna zosúladiť ordinačné hodiny podľa novej právnej úpravy

Mgr. Lenka Kavarniková   |   13.6.2024

Aktuálne je od 07.06.2024 účinná novela zákona o poskytovateľoch, ktorá sa dotkla aj ordinačných hodín pediatrov. V rámci novely boli prijaté aj prechodné ustanovenia, ktoré stanovujú povinnosť pre pediatrov zosúladiť si ordinačné hodiny najneskôr do konca júna 2024.

AKO SA ZMENIA ORDINAČNÉ HODINY PEDIATROV?
 
Do parlamentu bol ešte v apríli tohto roku predložený návrh novely zákona o poskytovateľoch, ktorý v sebe zahŕňal aj zmeny v ordinačných hodinách pediatrov a pediatrickej APS. Hlavným cieľom navrhovaných zmien malo byť zabezpečenie lepšej dostupnosti pediatrickej zdravotnej starostlivosti.

Prečítajte si tiež článok
V máji tohto roku bol v parlamente prerokovaný návrh novely zákona o poskytovateľoch (578/2004 Z.z.), ktorý sa okrem iného dotkol aj rozsahu ordinačných hodín pediatrov. Zároveň, v...
7.6.2024

Čo sa týka ordinačných hodín pediatrov, ich týždenný rozsah zostáva nezmenený. Pediatri tak aj naďalej budú poskytovať zdravotnú starostlivosť svojim pacientom v rozsahu 35 hodín týždenne. Zmení sa však to, že najmenej raz do týždňa budú musieť mať ordinačné hodiny nastavené najmenej do 16. hodiny. Rozdiel teda spočíva v tom, že už nie najmenej dvakrát ale iba raz do týždňa bude postačovať, ak budú mať ordinačné hodiny nastavené aj v neskorších hodinách, a to ale nie už iba najmenej do 15. hodiny, ale najmenej až do 16. hodiny. Cieľom danej úpravy má byť zabezpečenie lepšej dostupnosti pediatrov, a to práve aj s ohľadom na to, že sa stanovila podmienka toho, že pediatri majú poskytovať zdravotnú starostlivosť každý pracovný deň. Tým sa má dosiahnuť rovnomernosť rozloženia ordinačných hodín pediatrov.

Preto, ak niektorý z pediatrov má nastavené ordinačné hodiny tak, že ich nemá každý pracovný deň, bude ich musieť zmeniť a požiadať príslušný samosprávny kraj o schválenie ich zmeny. Pediatri si musia zosúladiť ordinačné hodiny s aktuálnou právnou úpravou najneskôr do 30.06.2024. Vyplýva to z prechodného ustanovenia zákona o poskytovateľoch § 102aw, ktorý uvádza (cit.): „Poskytovateľ všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti je povinný uviesť ordinačné hodiny do súladu s § 79 ods. 1 písm. aj) v znení účinnom od nadobudnutia účinnosti tohto zákona do 30. júna 2024.“

INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI
 
Zákon o poskytovateľoch v znení účinnom od 07.06.2024 nájdete na tomto odkaze: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/578/20240607