mediPRÁVNIK chráni už 1955 ambulancií a lekární.

Lex Ukrajina - úhrada zdravotnej starostlivosti poskytovanej utečencom z Ukrajiny

Mgr. Lenka Kavarniková   |   31.3.2022

Hlavnou témou posledných týždňov je vojnový konflikt na Ukrajine, v dôsledku ktorého Ukrajinci utekajú do okolitých štátov. Mnoho z nich potrebuje zdravotnú starostlivosť, či už z dôvodu zranení, ktoré utŕžili počas vojny alebo z dôvodu existencie chronických ochorené, na ktoré sa liečia. Parlament schválil tzv. „Lex Ukrajina“, ktorým sa upravili podmienky úhrady zdravotnej starostlivosti práve ukrajinským utečencom.

AKÉ REŽIMY JE MOŽNÉ VO VZŤAHU K ÚHRADE ZA ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ ROZLIŠOVAŤ?
 
V dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine mnoho Ukrajincov uteká na naše územie. Práve s ohľadom na prílev utečencov vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR rozhodnutie, ktorým upravilo postupy týkajúce sa predpisovania a výdaja liekov ukrajinským utečencom.
 

Prečítajte si tiež článok
Témou posledných dní je ozbrojený konflikt na Ukrajine. Vojna prinútila ukrajinských občanov opustiť ich krajinu, pričom utekajú do okolitých krajín. Mnoho z nich našlo útočisko práve...
10.3.2022

V prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti ukrajinským utečencom je ale potrebné sa zamerať na otázku úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. V tomto smere zareagoval parlament schválením tzv. „Lex Ukrajina“, ktorým boli upravené podmienky úhrady za zdravotnú starostlivosť poskytnutú ukrajinským utečencom, resp. cudzincom ako takým.

Niektorí utečenci majú snahu zotrvať na našom území a niektorí cez našu krajinu len prechádzajú. Práve s ohľadom na to boli vytvorené dva nové režimy úhrady zdravotnej starostlivosti, a to pre:

  • cudzincov, ktorým bolo na území Slovenska poskytnuté útočisko
  • cudzincov, ktorí cez územie Slovenska len prechádzajú (tranzitujúci cudzinci) 

Okrem týchto novovytvorených režimov sa vo vzťahu k cudzincom na našom území uplatňujú dva inštitúty medzinárodnej ochrany, ktoré sú na našom území dlhoročne zaužívané, a to:

  • doplnková ochrana cudzinca
  • žiadateľ o azyl a azylant

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia/Lekáreň, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete aké pravidlá pre úhradu platia vo vzťahu k jednotlivým režimom pre cudzincov.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 867)