mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.

„Lex Ukrajina“ - za akých podmienok môžu zdravotníci z Ukrajiny vykonávať svoje povolanie u nás?

Mgr. Lenka Kavarniková   |   30.3.2022

V súvislosti s vojnou na Ukrajine boli parlamentom schválené viaceré opatrenia, ktoré sa dotkli aj zdravotníctva. Cieľom opatrení bolo v prvom rade pomôcť utečencom z Ukrajiny riadne sa začleniť do života v našej krajine. Jedným z opatrení je aj úprava podmienok pre výkon dočasnej odbornej stáže, prostredníctvom ktorej môžu zdravotnícki pracovníci, ktorí utiekli z Ukrajiny, vykonávať svoje povolanie  na našom území. V najbližších riadkoch si priblížime jednotlivé podmienky.

DOČASNÁ ODBORNÁ STÁŽ PODĽA AKTUÁLNE PLATNEJ A ÚČINNEJ LEGISLATÍVY
 
Zdravotnícki pracovníci z Ukrajiny, ktorí sa na našom území majú záujem začleniť do nášho zdravotného systému, môžu svoje povolanie u nás vykonávať pod inštitútom dočasnej odbornej stáže (ďalej ako „stáž“), a to pod dohľadom našich zdravotníckych pracovníkov. Z hľadiska právnej úpravy je stáž upravená v zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (§ 30a z. č. 578/2004 Z.z.). Jej podstatou je vykonávanie odborných pracovných činností stážistom. Stážistom môže byť občan členského štátu alebo občan tretieho štátu, ktorý má uznaný doklad o vzdelaní na účely výkonu zdravotníckeho povolania a vykonáva odborné pracovné činnosti.
 
Z hľadiska právnej úpravy účinnej do 29. marca 2022 bola stáž možná len v prípade zdravotníckych povolaní lekár, sestra alebo pôrodná asistentka. Taktiež obmedzenie spočívalo v zdravotníckom zariadení, v ktorom je možné stáž vykonávať. Stáž bolo možné vykonávať len v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti.
 
Práve kvôli tomu, aby všetci zdravotnícki pracovníci z Ukrajiny mali možnosť vykonávať svoje povolanie u nás, nie len lekári, sestry a pôrodné asistentky, parlament sa rozhodol zmeniť podmienky výkonu stáže. Prijal rozsiahly zákon, ktorým sa menia viaceré zákony, a to práve aj v oblasti zdravotníctva. Novovytvorené podmienky sa nebudú vzťahovať len na Ukrajinských zdravotníkov, ale na stážistov ako takých (bez ohľadu na to, či ide o stážistu z Ukrajiny alebo inej krajiny). Predmetná novela bola dňa 30. marca vyhlásená v Zbierke zákonov a dňom vyhlásenia nadobúda aj účinnosť.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete akým spôsobom by sa mali zmeniť podmienky pre výkon dočasnej odbornej stáže.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 794)