mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.

Nové pravidlá na určovanie minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti

Mgr. Ing. Lenka Beňušová   |   25.3.2022

Nariadením vlády č. 11/2022 Z. z. zo dňa 12.1.2022 sa upravili podrobnosti o spôsobe ustanovenia minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Z nariadenia vyplýva , že verejná minimálna sieť všeobecných ambulantných lekárov sa bude určovať podľa nových pravidiel a každý rok prehodnocovať. Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej „MZSR“) avizovalo, že dostupnosť ambulantnej starostlivosti na Slovensku by sa tak mala zlepšiť.
 

ČO JE VEREJNÁ MINIMÁLNA SIEŤ POSKYTOVATEĽOV?
 
Verejnú minimálnu sieť poskytovateľov špecifikuje v §5 zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Ide o usporiadanie najmenšieho možného počtu verejne dostupných poskytovateľov na určitom území, v takom počte a zložení, aby sa zabezpečila efektívne dostupná, plynulá, sústavná a odborná zdravotná starostlivosť. Môže ísť o územie Slovenskej republiky, príslušného samosprávneho kraja alebo príslušného okresu (ďalej len „príslušné územie“). V prípade poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa za minimálnu sieť týchto poskytovateľov považuje usporiadanie najmenšieho možného počtu lekárskych miest a sesterských miest u verejne dostupných poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na príslušnom území. Usporiadanie má byť v takom počte a zložení, aby sa okrem podmienok kladených na efektívnu dostupnosť a plynulosť odbornej zdravotnej starostlivosti zabezpečila aj miestna dostupnosť a potrebná kapacita poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Lekárskym miestom je vyjadrenie časového rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti vo výške plného úväzku lekára. Jedná sa o 40 hodinový týždenný  pracovný čas a 35 ordinačných hodín týždenne, počas ktorých lekár poskytuje zdravotnú starostlivosť.Sesterské miesto vyjadruje časový rozsah 40 hodín pracovného času týždenne, teda výšku plného úväzku sestry, zdravotníckeho asistenta alebo iného zdravotníckeho pracovníka.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete, aké zmeny nariadenie v súvislosti určovaním minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti prinieslo.
 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1096)