mediPRÁVNIK chráni už 1855 ambulancií a lekární.

Pacient nebol na očkovaní proti COVID-19 a chce od vás potvrdenie? Pozor na trestnoprávnu dohru!

Mgr. Lenka Kavarniková   |   19.8.2021

Aktuálne sa od júla 2021 vykonáva v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých a v ambulanciách pediatrov očkovanie proti ochoreniu COVID-19. V súvislosti s pandémiou sa zavádza viacero opatrení, ktoré zohľadňujú aj to, či je osoba zaočkovaná alebo nie. Povedzme si, človek je tvor vynaliezavý a práve za účelom zabezpečenia si uplatňovania menej prísneho režimu voči sebe sa snaží nájsť rôzne spôsoby ako to dosiahnuť. Môže sa stať, že požiada svojho všeobecného lekára o vystavenie falošného potvrdenia o tom, že očkovanie prekonal. Dokonca mu za to bude chcieť poskytnúť peniaze. S takýmto konaním môže byť spojená trestnoprávna zodpovednosť pacienta, ale aj samotného lekára. V najbližších riadkoch Vám poskytneme informácie, ktoré pre Vás môžu byť užitočnou pomôckou ako pacientovi vysvetliť, čoho sa môže takýmto konaním dopustiť, ak sa dostanete do takejto situácie.

ZAZNAMENÁVANIE NEPRAVDIVÝCH ÚDAJOV DO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE PACIENTA

Stalo sa Vám už, že od Vás pacienti žiadali vystavenie potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj keď očkovaní reálne títo pacienti neboli? Je potrebné poukázať na to, že takéto konanie vykazuje znaky trestného konania.

Každý zdravotný výkon sa zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie pacienta. Aj samotné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je potrebné do zdravotnej dokumentácie zapísať. Čo sa však stane, ak do zdravotnej dokumentácie zapíšete nepravdivé údaje? S takýmto konaním počíta samotný Trestný zákon, do ktorého bolo s účinnosťou od 1. augusta 2019 zavedený trestný čin "Falšovanie a vyhotovenie nepravdivej zdravotnej dokumentácie" (§ 352a Trestného zákona).

Podľa § 352a ods. 1 Trestného zákona (cit.): „Kto falšuje zdravotnú dokumentáciu alebo zámerne vyhotoví nepravdivú zdravotnú dokumentáciu v úmysle použiť ju ako pravú v konaní pred orgánom verejnej moci, alebo ju použije ako pravú v konaní pred orgánom verejnej moci, alebo kto si nechá takúto zdravotnú dokumentáciu vyhotoviť v úmysle použiť ju ako pravú v konaní pred orgánom verejnej moci, alebo použije takúto zdravotnú dokumentáciu ako pravú v konaní pred orgánom verejnej moci, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“

Podľa dôvodovej správy k novele Trestného zákona, ktorá zaviedla tento trestný čin (cit.): „Pod vyhotovením nepravdivej zdravotnej dokumentácie sa rozumie neuvedenie, resp. zamlčanie určitých údajov alebo uvedenie klamlivých (nesprávnych) údajov v zdravotnej dokumentácii, ktoré nezodpovedajú skutočnému stavu.“

Tohto trestného činu sa dopustí nie len ten, kto do dokumentácie uvedie nepravdivé údaje, ale aj ten, kto si takúto dokumentáciu nechal vypracovať. Trestnoprávne zodpovedný bude nie len lekár, ale aj samotný pacient.

Trestná sadzba sa zvyšuje v prípade, ak tento trestný čin spácha osoba ako zdravotnícky pracovník, a to až na tri roky.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete ako postupovať v prípade vzniku takejto situácie vo Vašej ambulancii a tiež, čo pre Vás môže znamenať strata bezúhonnosti.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1229)