mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.

Právno-medicínske zákutia predpisovania liekov s omamnou alebo psychotropnou látkou

JUDr. Ján Pavlík   |   23.6.2021

Zvyšujúci sa počet pacientov užívajúcich lieky so psychotropnými alebo omamnými látkami vytvára prirodzenú potrebu venovať sa tejto problematike u všeobecných lekárov pre dospelých ako aj u pediatrov. Predpisovanie liekov s obsahom omamnej alebo psychotropnej látky je oblasťou, ktorú nie tak dávno zasiahla elektronizácia zdravotníctva. Aj napriek elektronickej preskripcii všeobecní lekári pre dospelých alebo pediatri môžu natrafiť na rôzne komplikácie v rámci predpisovanie liekov s obsahom týchto látok. Podnety z praxe na čo si dať pozor pri predpisovaní liekov s obsahom omamnej alebo psychotropnej látky si priblížime v nasledujúcich riadkoch a v podcaste.

V predchádzajúcom článku sme si priblížili akým spôsobom ovplyvnila elektronizácia zdravotníctva predpisovanie liekov s omamnou alebo psychotropnou látkou. Od 1. mája tohto roka sa predpisovanie liekov s obsahom omamnej alebo psychotropnej látky vykonáva prioritne prostredníctvom preskripčného záznamu a lekár nemusí vyhotoviť lekársky predpis označený šikmým modrým pruhom, ak sa na tom s pacientom dohodne. Viac sa dočítate v článku na tomto odkaze:

Prečítajte si tiež článok
Elektronizácia zdravotníctva sa poslednou novelou zákona dotkla aj predpisovania liekov s obsahom omamnej látky II. skupiny alebo psychotropnej látky II. skupiny. Tieto lieky sa majú...
4.6.2021

Zo znenia zákona vieme vyvodiť, že lekár predpisuje lieky v rámci svojej špecializácie. Z pohľadu všeobecných lekárov pre dospelých a pediatrov existujú niektoré lieky s obsahom omamnej alebo psychotropnej látky, ktoré môžu v rámci svojej špecializácie predpísať. Zákon ale taktiež dáva možnosť všeobecným lekárom pre dospelých a pediatrom predpísať liek, ktorý je viazaný na odbornosť lekára na základe odporúčania odborného lekára uvedeného v elektronickom zázname o poskytnutí ambulantnej starostlivosti. Taktiež za odporúčanie odborného lekára sa považuje aj odporúčanie ošetrujúceho lekára uvedené v elektronickom zázname o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo v prepúšťacej správe pri prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Ak lekár špecialista nevytvorí preskripčný záznam o lieku so psychotropnou alebo omamnou látkou a všeobecný lekár predpíše pacientovi ďalšie balenie obsahujúce tieto látky, kto bude z právneho hľadiska zodpovedný?

V ideálnom svete by teda predpisovanie liekov s obsahom omamnej alebo psychotropnej látky malo prebiehať prostredníctvom elektronickej preskripcie. To by znamenalo, že predpisujúci lekár má na základe liekovej knihy pacienta dokonalý prehľad o liekoch, ktoré pacient užíva. Avšak z rôznych dôvodov mnohé predpisy liekov s omamnou alebo psychotropnou látkou nie sú vytvorené prostredníctvom elektronickej preskripcie. To v dôsledku toho, že predpisujúci lekár nemá dokonalý prehľad o liekoch môže znamenať, že dôjde k predpisu lieku, ktorý môže byť v interakcii k lieku, ktorý už pacient užíva. Z tohto dôvodu odporúčame pri predpise lieku s obsahom omamnej a psychotropnej látky vytvoriť v zdravotnej dokumentácii záznam, že predpisujúci lekár sa pacienta pýtal, či mu nebol v poslednom čase predpísaný liek s obsahom takýchto látok. Takýto postup je z pohľadu možnej zodpovednosti predpisujúceho lekára najmenej rizikovým.

Viac o problematike predpisovania liekov s obsahom omamnej a psychotropnej látky sa dozviete v našom podcaste. Svoj pohľad na tému právno-medicínske zákutia predpisovania liekov s obsahom omamných a psychotropných látok Vám poskytne viceprezidentka Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva MUDr. Michaela Macháčová, ktorá sa s Vami podelí o skúsenosti z praxe. Právnu rovinu priblíži JUDr. Ivan Humeník, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

Vypočujte si podcast
Všeobecní lekári v praxi predpisujú i lieky s omamnými a psychotropnými látkami. Vyžaduje si to z ich strany obozretnosť a zároveň splnenie zákonných podmienok. Téme spomenutých liekov sa budeme v dnešnom podcaste venovať s viceprezidentkou Slovenskej...
14.6.2021

(Počet prečítaní: 1470)