mediPRÁVNIK chráni už 1940 ambulancií a lekární.

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v ambulanciách - pozor na poučenie a informovaný súhlas!

Mgr. Lenka Kavarniková   |   6.7.2021

V ambulanciách všeobecných lekárov sa spustilo očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Očkovanie sa bude vykonávať očkovacou látkou Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech. Pre samotnú realizáciu výkonu je však veľmi dôležité, aby zdravotnícky pracovník dostatočne a preukázateľne poučil pacienta o očkovaní a zabezpečil informovaný súhlas pacienta s realizáciou očkovania.

POUČENIE MUSÍ PREDCHÁDZAŤ SAMOTNÉMU OČKOVANIU PACIENTA

Je zjavné, že rovnako ako v prípade ostatných typov očkovania, aj v prípade očkovania proti ochoreniu COVID-19, je za výkon očkovania zodpovedný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

Aby bolo možné považovať očkovanie za zdravotnú starostlivosť poskytovanú v súlade so zákonom (lege artis), je nevyhnutné splnenie informačnej povinnosti, a to o povahe samotného zákroku (teda poučenie a informovaný súhlas pacienta). Na to nadväzuje aj osobitná informačná povinnosť upravená v zákone o liekoch, v zmysle ktorej je ošetrujúci lekár povinný pred podaním imunobiologického lieku (aj bez vyzvania pacienta) tomuto pacientovi poskytnúť príbalový leták podaného lieku (vakcíny). Splnenie tejto povinnosti si však netreba zamieňať so splnením povinnosti poučiť pacienta a získať od pacienta pred očkovaním informovaný súhlas.

Pred každým zdravotným výkonom (aj pred vakcináciou) je zdravotnícky pracovník v zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti povinný poskytnúť pacientovi poučenie - informovať pacienta o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Základom pre realizáciu akéhokoľvek zdravotného výkonu (a teda aj očkovania) je zároveň aj získanie informovaného súhlasu od pacienta.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete, na čo v rámci obsahu informovaného nezabudnúť a ako je potrebné zaznamenať informovaný súhlas do zdravotnej dokumentácie pacienta.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 763)