mediPRÁVNIK chráni už 1570 ambulancií a lekární.

Novelou zákona o liekoch sa navrhuje, aby štát prevzal zodpovednosť aj za škodu na zdraví po podaní lieku proti COVID-19

Mgr. Lenka Kavarniková   |   1.12.2022

S ohľadom na vakcináciu proti ochoreniu COVID-19 prevzal štát zodpovednosť za škodu na zdraví, ktorá vznikne v dôsledku očkovania proti COVID-19. V období pandémie sa však objavili okrem vakcín aj lieky na liečbu ochorenia COVID-19. Na odstránenie rozdielov v zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví pacienta vakcínou a liekom sa navrhuje novelou zákona o liekoch zakomponovať do právnych predpisov aj zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú na zdraví v dôsledku liekov na ochorenie COVID-19.

PRVOTNE PREVZAL ŠTÁT ZODPOVEDNOSŤ LEN ZA NEREGISTROVANÉ VAKCÍNY
 
Na našom území sa začalo s vakcináciou proti ochoreniu COVID-19 koncom roka 2020. Na očkovanie sa používali aj neregistrované vakcíny (napr. Sputnik V), a preto sa štát rozhodol prevziať zodpovednosť za škodu spôsobenú na zdraví pacientov práve v prípade týchto neregistrovaných vakcín.
 
Prvotne sa teda na štát previedla len zodpovednosť za škodu spôsobenú použitím neregistrovanej vakcíny, pričom platili nasledovné podmienky:

  • ide o očkovaciu látku povolenú Ministerstvo zdravotníctva SR a súčasne
  • použitie neregistrovanej očkovacej látky bolo povolené počas krízovej situácie vyhlásenej z dôvodu ochorenia COVID-19. 

S ohľadom na predtým platnú právnu úpravu sa javilo, že ak by došlo k použitiu neregistrovanej očkovacej látky, ktorá nebola povolená počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19, zodpovednosť by už neniesol štát, ale opätovne už poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Odpadla by totižto jedna zo zákonných podmienok pre vznik zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú takouto neregistrovanou vakcínou.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia/Lekáreň, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete za čo prevzal zodpovednosť štát a ako to funguje podľa platnej právnej úpravy. Pozrieme sa aj na návrh začlenenia zodpovednosti štátu aj za lieky proti COVID-19 do právnej úpravy.
 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac