mediPRÁVNIK chráni už 1803 ambulancií a lekární.

Aktualizované usmernenie k vykazovaniu ošetrovného a nemocenského pri ochorení COVID-19

Mgr. Lenka Kavarniková   |   22.3.2022

Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálnou poisťovňou vydalo ešte v roku 2020 pre všeobecných lekárov pre dospelých a pediatrov usmernenie k vykazovaniu ošetrovného a nemocenského v súvislosti s ochorením COVID-19, karanténou alebo zatvorením niektorých zariadení v dôsledku pandemickej situácie. S ohľadom na zmenu pandemických opatrení sa toto usmernenie vždy aktualizuje.  Poďme si predstaviť aktuálne zmeny.

V prípade posudzovania pozitivity a úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou sa vychádza z aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 7/2022 (v znení zmien vykonaných vyhláškou ÚVZ SR č. 26/2022).
 
V prípade pozitivity potvrdzuje všeobecný lekár práceneschopnosť/ošetrovné na základe výsledku testu, pričom môže ísť o výsledok RT-PCR testu, antigénového testu, testu vykonaného s využitím rýchlych metód molekulárnej biológie (LAMP-test, PoCT-test), alebo domáceho antigénového testu. Vo vzťahu k pozitívnemu výsledku domáceho antigénového testu platí, že ten musí byť oznámený všeobecnému lekárovi a ním aj posúdený.
 
V prípade úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou nastala výrazná zmena (ešte s účinnosťou od 26.02.2022) vo vzťahu k deťom a pedagogickým zamestnancom v škôlkach a školách. V prípade, ak dieťa/pedagogický zamestnanec príde do kontaktu s pozitívnou osobou v rámci vyučovacieho procesu, čiže priamo v škole alebo škôlke, dieťa/pedagogický zamestnanec nemusí absolvovať karanténu. Ak sa však dieťa/pedagogický zamestnanec dostane do úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou mimo školského zariadenia, povinnosť karantény sa na neho vzťahuje (samozrejme okrem prípadu, ak ide o plne očkovanú osobou alebo osobu, ktorá ochorenie prekonala v dobe nie viac ako pred 180 dňami).
 
INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI
Aktualizované znenie usmernenia (k 21.03.2022) nájdete v časti Metodické usmernenia na tomto odkaze: https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19 
 
 

(Počet prečítaní: 347)