mediPRÁVNIK chráni už 1799 ambulancií a lekární.

Nové opatrenia pre prevádzky a hromadné podujatia v súvislosti s COVID-19

Mgr. Lenka Kavarniková   |   24.11.2021

V dôsledku zhoršujúcej sa pandemickej situácie na našom území došlo k úprave protipandemických opatrení pre jednotlivé stupne ohrozenia vytvorené podľa COVID AUTOMATu. S ohľadom na to vydal Úrad verejného zdravotníctva nové vyhlášky, ktorými upravili podmienky a opatrenia pre prevádzky a pre organizáciu hromadných podujatí. V nasledujúcich riadkoch vám priblížime najzásadnejšie zmeny, ktoré nastali prijatím daných vyhlášok.

NOVÉ VYHLÁŠKY ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
 
Úrad verejného zdravotníctva (ďalej ako „ÚVZ SR“) vydal dve nové vyhlášky, ktoré upravujú oblasť opatrení platných pre prevádzky a opatrení vzťahujúcich sa na hromadné podujatia, a to:

  • vyhláška ÚVZ SR č. 258/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí (touto vyhláškou bola zrušená predošlá vyhláška ÚVZ SR č. 254/2021)
  • vyhláška ÚVZ SR č. 259/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (touto vyhláškou bola zrušená predošlá vyhláška ÚVZ SR č. 253/2021)-> v znení vyhlášky ÚVZ SR č. 260/2021, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok 

 
Všetky vyššie spomenuté vyhlášky nadobudli účinnosť dňa 22.11.2021 a od tohto dátumu sa začali uplatňovať všetky opatrenia v nich vymedzené. Tento článok zohľadňuje právny stav ku dňu 24.11.2021. Boli však už avizované ďalšie zmeny, ktoré majú priniesť dokonca vyhlásenie núdzového stavu.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia/Lekáreň, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete o zmene definície kto je plne očkovanou osobou a tiež o prevádzkach, ktoré fungujú pre všetkých bez ohľadu na to, či sú očkovaní, prekonaní alebo negatívne testovaní.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 470)