mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.

Má zamestnávateľ reálnu možnosť vynútiť si od zamestnancov podrobiť sa testovaniu pred vstupom na pracovisko?

Mgr. Lenka Kavarniková   |   16.11.2021

V súčasnosti najfrekventovanejšou otázkou zamestnávateľov je, či môžu reálne vynucovať od zamestnancov, aby sa dali očkovať proti ochoreniu COVID-19, resp. aby sa pravidelne podrobovali testovaniu na ochorenie COVID-19. Existuje účinná právna úprava, ktorá by dala zamestnávateľom takéto možnosti? V najbližších riadkoch Vám prinesieme právny pohľad na danú problematiku.
 

AKÉ MOŽNOSTI MAL ZAMESTNÁVATEĽ VOČI ZAMESTNANCOM PODĽA DOTERAJŠEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY?
 
Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) vydal ešte v máji vyhlášku č. 200, ktorou boli nariadené opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Táto vyhláška stanovovala zamestnávateľom povinnosť zakázať vstup na pracovisko zamestnancom, ktorí sa nepreukázali negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19, resp. potvrdením o prekonaní ochorenia alebo zaočkovaní. V závislosti od stupňov rizikovosti sa upravoval aj interval potreby vykonania testu. Vyhláška ÚVZ SR č. 200 sa však vzťahovala len na obdobie od 03. mája do 28. mája 2021 a zároveň na COVID-AUTOMAT, ktorý bol platný a účinný do 16. augusta 2021. Vzhľadom na to bola zrušená. Od jej zrušenia však už nebola žiadnym právne záväzným aktom upravená povinnosť zamestnávateľa vynucovať od zamestnanca podrobiť sa testovaniu, ako podmienka pre vstup na pracovisko zamestnávateľa.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia/Lekáreň, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete, či bude do budúcna možné od zamestnanca vynucovať povinnosť podrobiť sa testovaniu pred vstupom do zamestnania.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 776)