mediPRÁVNIK chráni už 1188 ambulancií a lekární.

Medzinárodný certifikát o očkovaní - kto do neho zapisuje údaje o očkovaní?

Mgr. Lenka Kavarniková   |   28.5.2021

V súvislosti s aktuálnym očkovaním proti ochoreniu COVID-19 a existenciou medzinárodného certifikátu o očkovaní sa objavuje otázka, kto má absolvované očkovanie do certifikátu zapísať. Má to byť vakcinačné centrum, ktoré očkovanie vykonalo alebo všeobecný lekár očkovaného? Problematiku si priblížime v tomto článku.

VYSTAVENIE MEDZINÁRODNÉHO CERTIFIKÁTU O OČKOVANÍ

Problematiku očkovania v rámci našej právnej úpravy obsahuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení (ďalej aj ako „vyhláška“). Podľa § 11 ods. 2 vyhlášky: "Osoba, ktorá cestuje do krajiny, v ktorej sa vyžaduje potvrdenie o očkovaní proti žltej zimnici, sa očkuje u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti oprávneného vydať medzinárodný certifikát o očkovaní proti žltej zimnici."

Naša právna úprava vystavenie medzinárodného certifikátu o očkovaní vyžaduje len vo vzťahu k očkovaniu proti žltej zimnici. V tomto prípade môžu tento certifikát vydávať len poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí sú oprávnení na ich vydanie. Na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva SR je zverejnený zoznam centier pre cudzokrajné choroby, ktoré sú oprávnené vydávať certifikát v tomto prípade (zoznam nájdete na: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_ content&view=article&id=3904%3Azoznam-centier-pre-cudzokrajne-choroby-vnslovenskej-republike-ktore-vydavaju-medzinarodny-okovaci-preukaz&catid=140%3Aokovanie&Itemid=117).

V slovenskej právnej úprave ale nie je výslovne vymedzený vzťah očkovania proti COVID-19 a vystavenia medzinárodného certifikátu o očkovaní v prípade tohto očkovania. Nižšie si priblížime medzinárodnú právnu úpravu očkovania, na ktorú odkazuje vo vzťahu k vykonávaniu očkovania aj naša vyhláška.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia/Lekáreň, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete kto je zapisuje do medzinárodného očkovacieho certifikátu vykonané očkovanie a aký systém bude vytvorený pre preukazovanie absolvovania očkovania proti ochoreniu COVID-19 v Európskej únii.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 311)