mediPRÁVNIK chráni už 1919 ambulancií a lekární.

Niektorým zdravotníckym pracovníkom sa od septembra do odpracovaných rokov započítava aj prax zo zariadení sociálnych služieb

Mgr. Lenka Kavarniková   |   13.9.2023

Od nového roka došlo v prípade zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti k navýšeniu ich miezd, a to práve v závislosti od počtu odpracovaných rokov v zdravotníckych zariadeniach. Po novom sa im však do odpracovaných rokov zarátava aj prax zo zariadení sociálnych služieb a tiež zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. To v konečnom dôsledku ovplyvní aj základnú zložku ich mzdy.

OD NOVÉHO ROKA DOŠLO K NAVÝŠENIU MIEZD ZDRAVOTNÍKOV PRACUJÚCICH V NEMOCNICIACH
 
Z dôvodu ohlásených hromadných odchodov zdravotníckych pracovníkov z nemocníc sa MZ SR rozhodlo reagovať na ich požiadavky a prijalo novelu zákona o poskytovateľoch, ktorá navýšila od nového roka mzdy jednotlivých zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti a v ambulanciách záchrannej zdravotnej služby.
 
Základná zložka mzdy jednotlivých zdravotníckych pracovníkov v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti sa vždy vypočítava z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy, pričom v závislosti od typu zdravotníckeho pracovníka sa určuje koeficient, ktorým sa táto suma ešte násobí. Novela priniesla zmeny práve v koeficientoch, ktoré sa v závislosti od typu zdravotníckeho pracovníka navýšili. Navyše sa koeficient zdravotníckym pracovníkom pracujúcim v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti navyšuje o 0,01 násobok za každý odpracovaný rok.

Prečítajte si tiež článok
S ohľadom na požiadavky zdravotníckych pracovníkov bol do parlamentu predložený návrh novely zákona o poskytovateľoch (z. č. 578/2004 Z.z.), ktorou sa upravujú mzdové podmienky pre...
11.10.2022

NOVELA ZÁKONA O POSKYTOVATEĽOCH UMOŽŇUJE ZDRAVOTNÍKOM NAVÝŠIŤ SI POČTY ODPRACOVANÝCH ROKOV O ĎALŠIU PRAX
 
Koncom júna tohto roka bola parlamentom schválená novela zákona o poskytovateľoch (z.č. 578/2004 Z.z.), ktorá umožňuje zdravotníckym pracovníkom navýšenie počtu odpracovaných rokov o ďalšiu prax. Zdravotníckym pracovníkom pracujúcim v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti (v rámci rozsahu § 80a§ 80aw zákona o poskytovateľoch) sa do počtu odpracovaných rokov započítava od septembra aj prax zo zariadení sociálnych služieb a tiež zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete o tom čo všetko sa zarátava zdravotníckym pracovníkom v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti do počtu odpracovaných rokov a tiež ako to ovplyvňuje základnú zložku ich mzdy.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 367)