mediPRÁVNIK chráni už 1919 ambulancií a lekární.

Načo si treba dať pozor pri zmene priestorov ambulancie?

Mgr. Katarína Uhrinová   |   6.9.2023

Premýšľate nad zmenou alebo kúpou priestorov vašej ambulancie? Zmena alebo kúpa priestorov sa na prvý pohľad javí ako jednoduchá záležitosť, avšak v prípade zdravotníckych priestorov môžu vzniknúť situácie, ktorým je lepšie sa vyhnúť, alebo ktoré je potrebné pre rozhodovaní vziať do úvahy. O tom bude dnešný článok.

Podmienky na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti
 
S prevádzkovaním ambulancie je spojených množstvo predpokladov a povinnosti, ktoré je potrebné naplniť zo strany lekára, ako napr. získanie potrebnej odbornej kvalifikácie, ale hlavne získanie povolenia na prevádzkovanie.
 
Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti je možné len na základe povolenie, ktoré vydáva príslušný samosprávny kraj v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Zákon stanovuje tri podmienky pre vydanie povolenia. Jednou z podmienok na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie je to, že priestory, v ktorých má byť zriadená ambulancia, musia spĺňať požiadavky z hľadiska ochrany zdravia a musia byť schválené na uvedenie do prevádzky príslušným správnym orgánom. To znamená, že žiadateľ je povinný požiadať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva o vydanie rozhodnutia o uvedení priestorov určených pre prevádzkovanie ambulancie do prevádzky
 
Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva je pri rozhodovaní o tom, či priestory, v ktorých má byť poskytovaná zdravotná starostlivosť spĺňajú požiadavky na ochranu zdravia je okrem iných právne záväzných právnych predpisov viazaný výnosom. Výnos upravuje minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie zdravotníckych zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Predmetný predpis pri hodnotení priestorov zohráva kľúčovú úlohu, nakoľko stanovuje požiadavky na priestory ambulancie.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete o tom, aké situácie môžu nastať pri zmene priestorov ambulancie, a čo je možné robiť v takom prípade.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 605)