mediPRÁVNIK chráni už 1956 ambulancií a lekární.

„Rajónni“ vs. „mimorajónni“ pacienti - sú lekári povinní liečiť pacientov mimo svojho obvodu?

JUDr. Katarína Tomková, PhD., Mgr. Lenka Kavarniková   |   8.8.2023

Lekári sa určite pri výkone svojej praxe už stretli s tým, že ich ambulanciu navštívil pacient napr. z iného okresu. Musí lekár (poskytovateľ zdravotnej starostlivosti) prijať takéhoto „mimorajónneho“ pacienta alebo je možné pacienta z iného okresu odmietnuť? Prípadne je možné za prijatie takéhoto pacienta požadovať od neho úhradu poplatku? Poďme sa spoločne pozrieť na to, čo hovorí právna úprava.

MOŽNOSŤ LEKÁRA ODMIETNUŤ „MIMORAJÓNNYCH“ PACIENTOV
 
V tejto časti článku sa budeme venovať novým pacientom, s ktorými nemá lekár (poskytovateľ zdravotnej starostlivosti) uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (stačí ústnu), teda v minulosti ešte neliečil v ambulancii konkrétneho „mimorajónneho“ pacienta.
 
Lekárske obvody tzv. rajóny ako si ich pamätáme z minulosti už dnes pre špecializované ambulancie neplatia. Platia len pre ambulancie všeobecných lekárov a pediatrické ambulancie. Vo všeobecnosti však v zmysle platnej právnej úpravy platí, že v zákonnom určených prípadoch má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti právo na to, aby s pacientom odmietol uzatvoriť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (laicky povedané má právo odmietnuť nového pacienta). Toto právo zakotvuje zákon o zdravotnej starostlivosti (z. č. 576/2004 Z.z.) v § 12 ods. 2.
 
Odmietnuť nového pacienta má poskytovateľ právo v prípade:

  • ak by uzatvorením dohody o poskytovaní ZS prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie;
  • ak osobný vzťah zdravotníckeho pracovníka k osobe, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytovať, alebo k jej zákonnému zástupcovi nezaručuje objektívne hodnotenie jej zdravotného stavu (môže ísť napr. o hádku s pacientom, ktorá môže medzi lekárom a pacientom vyvolávať také pnutie, že môže byť narušená objektivita na strane lekára); alebo
  • ak poskytovaniu zdravotnej starostlivosti bráni osobné presvedčenie zdravotníckeho pracovníka, ktorý má zdravotnú starostlivosť poskytovať (napríklad výhrada vo svedomí – to sa ale vzťahuje len na umelé prerušenie tehotenstva, sterilizáciu a asistovanú reprodukciu).

V prípade prijímania „mimorajónnych“ pacientov sa môže stať, že v rámci pracovného zaťaženia nie je poskytovateľ schopný včas ošetrovať svojich pacientov. V takejto situácii sú podľa nášho názoru naplnené predpoklady na odmietnutie nového pacienta s odôvodnením, že prijatím nového pacienta by poskytovateľ prekročili svoje únosné pracované zaťaženie a bolo by od neho nezodpovedné prijímať nových pacientov, keďže by nebolo v časovej kapacite poskytovateľa ošetrovať včas pacientov, ktorých už v evidencii má.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete o tom, či je možné z rovnakých dôvodov odmietnuť aj pacientov, ktorých už má poskytovateľ vo svojej evidencii. Pozrieme sa aj na to, či je možné spoplatniť prijatie „mimorajónneho“ pacienta.
 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1025)