mediPRÁVNIK chráni už 1898 ambulancií a lekární.

Najčastejšie nedostatky zistené pri inšpekciách v lekárňach za rok 2021

Mgr. Lenka Kavarniková   |   14.6.2022

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)  je orgánom štátnej správy na úseku humánnej farmácie a drogových prekurzorov. ŠÚKL je zo zákona oprávnený na výkon inšpekcie u poskytovateľov lekárenskej starostlivosti, v rámci ktorej sa zameriava na dodržiavanie zásad správnej lekárenskej praxe. ŠÚKL zverejnil svoju výročnú správu za rok 2021, z ktorej vám prinášame prehľad najčastejších nedostatkov zistených pri inšpekcii vykonanej u poskytovateľov lekárenskej starostlivosti.
 

SEKCIA INŠPEKCIE ŠÚKL
 
ŠÚKL je rozdelený na viacero sekcií, pričom každá z nich je zameraná na konkrétnu činnosť ŠÚKL. Pre vykonávanie kontrol týkajúcich sa dodržiavania zásad správnej lekárenskej praxe v lekárňach je zriadená sekcia inšpekcie. V rámci nej sú zriadené nasledovné oddelenia:

  • oddelenie kontroly výroby liekov a kvality liekov na trhu,
  • oddelenie liekopisné a
  • oddelenie kontroly distribúcie liekov a lekárenstva.

Každé z vyššie uvedených oddelené je zamerané na inšpekciu v inej oblasti kontroly. ŠÚKL totižto vykonáva inšpekciu u farmaceutických výrobcoch, veľkodistribútoroch liekov a účinných látok, v transfuziologických zariadeniach, zariadeniach poskytujúcich lekárenskú starostlivosť, očných optikách a iných zdravotníckych a nezdravotníckych zariadeniach. Zároveň vykonáva odber vzoriek liekov na kontrolno-analytickú činnosť. Do kompetencie sekcie inšpekcie patrí aj postregistračná kontrola kvality liekov uvedených na trhu.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Lekáreň, Lekáreň na kľúč, Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete aké najčastejšie nedostatky zistil ŠÚKL počas výkonu inšpekčnej činnosti v lekárňach a aké sankcie hrozia lekárni za tieto nedostatky.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 561)