mediPRÁVNIK chráni už 1896 ambulancií a lekární.

Internetový výdaj – preprava zásielky, reklamácia a likvidácia liekov

Mgr. Lenka Kavarniková   |   31.5.2022

V rámci internetového výdaja sa realizuje výdaj sortimentu lekárne na základe vyplnenej objednávky podanej prostredníctvom elektronického formulára objednávky, ktorý má lekáreň zverejnený na webovom sídle svojej internetovej výdajne. Pri doručovaní zásielky realizovanej pri internetovom výdaji je dôležité dbať najmä na zachovanie kvality zásielky liekov/zdravotníckych pomôcok. Za určitých podmienok je však možné doručený liek/zdravotnícku pomôcku vrátiť. Poďme sa spolu pozrieť na to, ako reklamácia v prípade internetového výdaja lekárňou prebieha.
 

PREPRAVA ZÁSIELOK
 
Prevádzkovateľ internetového výdaja je povinný zabezpečiť prepravu zásielky obsahujúcej lieky alebo zdravotnícke pomôcky takým spôsobom, aby sa zabezpečilo zachovanie kvality zasielaných liekov alebo zdravotníckych pomôcok. Pri balení a preprave zásielok sa musia dodržať požiadavky uvedené v Európskom liekopise a v Slovenskom farmaceutickom kódexe, ako aj zabezpečiť aby:

  • sa zabránilo rozbitiu, rozliatiu, poškodeniu alebo strate obsahu zásielky,
  • bola počas prepravy dodržaná teplota podľa údajov od výrobcu lieku alebo výrobcu zdravotníckej pomôcky,
  • bol obsah zásielky chránený pred pôsobením priameho slnečného svetla, vlhkosti, mikroorganizmov a parazitov,
  • na prepravu liekov a zdravotníckych pomôcok, ktorých uchovávanie si vyžaduje kontrolované teplotné podmienky, boli použité len
  • obalové materiály umožňujúce monitorovanie teploty a vlhkosti obsahu zásielky a len motorové vozidlá, ktoré tieto podmienky spĺňajú,
  • obalový materiál obsahoval údaje o dátume a čase odovzdania zásielky na odoslanie,
  • pred zabalením zásielky bola zabezpečená kontrola jej obsahu,
  • bola zabezpečená jednoznačná identifikácia zásielky prostredníctvom jedinečného čísla zásielky priradeného objednávke,
  • bolo zabezpečené sledovanie priebehu vybavenia objednávky objednávateľom zásielky prostredníctvom internetu. 

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Lekáreň, Lekáreň na kľúč, Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete o reklamácii zásielky a tiež o tom, či je možné realizovať internetový výdaj do a zo zahraničia.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 571)