mediPRÁVNIK chráni už 1919 ambulancií a lekární.

Internetový výdaj – podmienky na jeho prevádzkovanie a povinnosti lekárne pri jeho prevádzkovaní

Mgr. Lenka Kavarniková   |   26.5.2022

Súčasná uponáhľaná doba v spojení s celosvetovou pandémiou ochorenia COVID-19 umožnila obrovský rozmach internetového predaja. Spoločnosť už aj pred touto pandémiou častokrát na obstarávanie svojich potrieb využívala internetové predajne, avšak nie v takom rozsahu. Zákon o liekoch umožňuje lekárni okrem štandardného výdaja liekov uskutočňovať aj tzv. internetový výdaj. Účelom internetového výdaja je umožniť výdaj liekov aj na diaľku. Problematika internetového výdaja lekárňou je obsiahnutá najmä v zákone o liekoch (z. č. 362/2011 Z.z.) a vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji (č. 21/2012 Z.z). V tomto článku sa bližšie pozrieme na to, čo je internetový výdaj a kto ho môže vykonávať, aké podmienky je lekáreň zo zákona povinná splniť pri začatí prevádzkovania internetového výdaja a aké povinnosti pre lekáreň vyplývajú z prevádzkovania internetového výdaja.

Pri internetovom výdaji musí lekáreň spĺňať jednak požiadavky uvedené v zákone o liekoch, ale aj v samotnej vyhláške MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji.
 
ČO MÔŽE BYŤ PREDMETOM INTERNETOVÉHO VÝDAJA?
 
Zákon o liekoch upravuje (§ 22 ods. 2), že predmetom internetového výdaja môžu byť:

  • registrované humánne lieky a veterinárne lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis
  • zdravotnícke pomôcky triedy I a triedy IIa, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/745 o zdravotníckych pomôckach
  • s účinnosťou od 26. mája 2022 budú môcť byť predmetom internetového výdaja aj diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro na samotestovanie triedy B a triedy C, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa tohto nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/746 o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Lekáreň, Lekáreň na kľúč, Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete ako začať s prevádzkovaním internetovej lekárne a aké povinnosti musí lekáreň pri prevádzkovaní internetového výdaja plniť.
 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 379)