mediPRÁVNIK chráni už 869 ambulancií a lekární.

Zmeny pre lekárne a ambulancie v súvislosti s pracovnou zdravotnou službou

JUDr. Miriam Tipánová   |   9.9.2020

Vláda Slovenskej republiky prišla s iniciatívou prijatia opatrení, ktoré majú spoločný cieľ a to zlepšiť podnikateľské prostredie. Medzi opatrenia, ktoré napĺňajú spoločný cieľ zaraďujeme aj opatrenia z oblasti ochrany verejného zdravia, ktorá je upravená v osobitnom právnom predpise.

Takýmto osobitným právnym predpisom je zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý sa vzťahuje aj na ambulancie a lekárne. V tomto zákone je upravená povinnosť (aj pre lekárne aj ambulancie) zabezpečiť si pracovnú zdravotnú službu a mnoho ďalších povinností.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE NA PRIPOMENUTIE

Pracovná zdravotná služba je odbornou a poradenskou službou pre zamestnávateľov a to v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci, ktorá vykonáva zdravotný dohľad zameraný najmä na predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou u zamestnancov. Jej hlavným cieľom je prevencia chorôb z povolania a pracovných úrazov a udržanie pracovnej a funkčnej spôsobilosti zamestnancov v priebehu ich zamestnania.

NA LEKÁRNE A AMBULANCIE SA VZŤAHUJÚ LEN NIEKTORÉ POVINNOSTI

Pre lekárne a ambulancie je veľmi dôležitý § 30 zákona č. 355/2007 Z. z., v ktorom sú vymedzené vaše povinnosti, no nie všetky  povinnosti, ktoré sú tam uvedené sa na vás vzťahujú. Rozsah povinností závisí od toho, do akej kategórie je zaradená práca, ktorú vykonávajú vaši zamestnanci. O povinnostiach, ktoré sa na Vás vzťahujú sa dočítate v článku:

Prečítajte si tiež článok
Povinnosti zamestnávateľov týkajúce sa zabezpečenia ochrany zdravia zamestnancov je rozdrobená vo viacerých právnych predpisoch. Jedným z takýchto právnych predpisov je zákon č...
17.10.2018

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete aké povinnosti sa pre lekárne a ambulancie zrušili  a aké povinnosti sa upravili.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 369)