mediPRÁVNIK chráni už 906 ambulancií a lekární.

Čo ak zákazník lekárne nerešpektuje hygienické opatrenia?

Mgr. Ján Pavlík   |   16.9.2020

Lekárne patria medzi maloobchodné prevádzky, ktoré musia pri výkone svojej každodennej činnosti rešpektovať aktuálne hygienické opatrenia vydávané v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID–19. Vydané hygienické opatrenia sú cielené nielen na lekárne, ale aj na samotných zákazníkov, ktorí lekáreň navštívia. Základná rovnica pre vynútenie rešpektovania určitých povinností stanovuje, že porušenie konkrétnej povinnosti (v tomto prípade hygienického opatrenia), má byť potrestané uložením sankcie. Aký postup má zvoliť lekáreň, aby sa vyhla riziku uloženia sankcie, ak ju navštívi zákazník, ktorý nerešpektuje a nechce sa podrobiť hygienickým opatreniam?

V súčasnosti sa lekárne ako maloobchodné prevádzky nachádzajú v situácii, kedy musia v rámci výkonu svojej každodennej činnosti myslieť na aplikáciu opatrení, ktoré majú za cieľ zamedziť šíreniu nebezpečného ľudského ochorenia COVID-19. Aj keď sme svedkami, že obsah opatrení sa neustále plynutím času mení a vyvíja, niektoré opatrenia ostávajú vo svojej podstate od začiatku mimoriadnej situácie nezmenené. Takýmito opatreniami sú napríklad opatrenia súvisiace s požiadavkou dezinfekcie rúk, prekrývanie horných dýchacích ciest a rešpektovanie maximálneho počtu osôb v rovnakom čase v rámci interiérov.

ZÁKAZNÍK, KTORÝ NEREŠPEKTUJE HYGIENICKÉ OPATRENIA

Zamysleli ste sa nad situáciou, čo by ste urobili v pozícii zamestnanca lekárne, ak by ju navštívil zákazník, ktorý by tieto hygienické opatrenia nechcel rešpektovať? Aký postup je správnym, aby vynútenie rešpektovania hygienických opatrení nevystavilo samotnú lekáreň prípadným sankciám?

Pri hľadaní odpovede na tieto otázky je v prvom rade z pohľadu lekárne nutné zabezpečiť, aby si samotná lekáreň splnila uložené povinnosti vyplývajúce z platných opatrení. Takýmto postupom sa lekáreň pri následnom vynucovaní plnenia povinnosti od zákazníkov, ktorí by nerešpektovali hygienické opatrenia, vyhne situáciám, kedy by zákazníci svoje konanie obhajovali nesprávnym postupom lekárne, v dôsledku čoho si tak nemohli alebo nevedeli splniť povinnosti, ktoré sú im uložené.

Z tohto pohľadu by pre lekáreň malo byť prioritou splnenie informačnej povinnosti o hygienických opatreniach vo vzťahu k zákazníkom, ako aj samotné materiálne zabezpečenie prevádzky (napríklad zabezpečenie dezinfekcie na ruky pri vstupe).

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Lekáreň na kľúč, Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete, o akých hygienických opatreniach musí lekáreň informovať svojich zákazníkov a aký je odporúčaný postup v prípade zákazníka, ktorý nerešpektuje uložené hygienické opatrenia.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac