mediPRÁVNIK chráni už 1855 ambulancií a lekární.

Kto nesie zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne pacientovi po podaní lieku/vakcíny?

Mgr. Lenka Kavarniková   |   26.8.2021

Otázka zodpovednosti za prípadné škody na zdraví spôsobené liekom/vakcínou sa vynára najmä v tomto období, kedy sa realizuje očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Je to komplikovaná a zložitá problematika. V rámci práva totižto rozoznávame viacero druhov zodpovednosti, ktoré sa uplatňujú aj vo vzťahu k vzniku škody na zdraví pacienta. Pre vznik zodpovednosti a uplatňovanie nárokov z nej je však dôležité zodpovedať otázku "Kto nesie zodpovednosť?" V článkoch si priblížime jednotlivé druhy zodpovednosti, ako aj to kto nesie zodpovednosť za vznik škody na zdraví v dôsledku podaného lieku/vakcíny.

DRUHY ZODPOVEDNOSTI

Každá činnosť človeka so sebou prináša nejaké riziká. Zabudnime na výrok „kto nič nerobí, nič nepokazí“. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti aj nekonanie (napr. nezačatie liečby alebo jej odloženie) môže vyvolať právne následky pre zodpovedných aktérov.

Poďme sa pozrieť na jednotlivé typy zodpovedností, ktoré sú potenciálne spojené s používaním liekov/vakcín:

  • Administratívna zodpovednosť – zodpovedným môže byť poskytovateľ, ale aj predpisujúci lekár, či ošetrujúci zdravotnícky pracovník
  • Občianskoprávna zodpovednosť – zodpovedným je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
  • Pracovnoprávna zodpovednosť – zodpovedným je ošetrujúci zdravotnícky pracovník, a to vo vzťahu k svojmu zamestnávateľovi
  • Trestnoprávna zodpovednosť – zodpovedným by potenciálne mohol byť ošetrujúci zdravotnícky pracovník.

ADMINISTRATÍVNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je v zmysle §73a písm. a) zákona o liekoch povinný zabezpečiť, aby zdravotnícki pracovníci v zdravotníckom zariadení, ktoré prevádzkuje, používali pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti len registrovaný liek v súlade s písomnou informáciou pre používateľa lieku (PIL) a so súhrnom charakteristických vlastností lieku (SPC) alebo liek povolený Ministerstvom zdravotníctva SR na terapeutické použitie. V prípade porušenia tejto povinnosti vzniká administratívnoprávna zodpovednosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za správny delikt. Za tento správny delikt hrozí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pokuta vo výške 300 eur až 35 000 eur.

Samotný predpisujúci lekár je podľa zákona o liekoch oprávnený predpisovať len liek registrovaný alebo liek povolený. Lekár je však zároveň povinný predpisovať liek len na indikácie, ktoré boli schválené pri registrácii lieku, resp. pri povolení neregistrovaného lieku. V prípade porušenia tejto zákonnej povinnosti vzniká predpisujúcemu lekárovi administratívnoprávna zodpovednosť, pretože priamo zákon o liekoch vymedzuje, že ide o správny delikt. Za tento správny delikt môže byť predpisujúcemu lekárovi uložená pokuta vo výške 300 eur až 35 000 eur.

TRESTNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ

Trestný zákon upravuje niekoľko trestných činov, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Trestnoprávna zodpovednosť je v niektorých prípadoch priamo spojená s konkrétnym zdravotníckym pracovníkom a môže byť založená už len samotným ohrozením zdravia ľudí (teda nemusí ani dôjsť k škode na zdraví). Pozná dokonca aj špeciálnu skutkovú podstatu, ktorej účelom je zabrániť používaniu nepovolených liekov (§ 170 TZ Ohrozovanie zdravia nepovolenými liekmi, liečivami a zdravotníckymi pomôckami). Trestnoprávna zodpovednosť je v tomto prípade priamo spojená s konkrétnym zdravotníckym pracovníkom a môže byť založená už len samotným ohrozením zdravia ľudí (teda nemusí ani dôjsť k škode na zdraví).

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete o občianskoprávnej zodpovednosti, ako aj o nárokoch, ktoré si poškodený môže uplatniť. Tiež sa pozrieme aj na možnú dohru pre zdravotníckeho pracovníka súvisiacu so vznikom škody na zdraví.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1337)