mediPRÁVNIK chráni už 1521 ambulancií a lekární.

Aké poistné zmluvy musí mať lekáreň uzatvorené? Musí mať aj poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu?

Mgr. Lenka Kavarniková   |   17.2.2022

Lekárne majú v rámci svojej činnosti vykonávanej v rozsahu stanovenom právnymi predpismi a vydaného povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti rôzne povinnosti. Jednou z takýchto povinností je práve mať aj uzatvorenú poistnú zmluvy pre zabezpečenie možného vzniku škôd v dôsledku vykonávania lekárenskej starostlivosti. Niektoré lekárne možno skladujú alebo pracujú s nebezpečnými látkami. Aké poistenie musí mať lekáreň v takomto prípade? V najbližších riadkoch vám priblížime problematiku povinnosti lekární mať poistenú zodpovednosť za možný vznik škôd v dôsledku ich činnosti.

PRÁVNA ÚPRAVA TÝKAJÚCA SA POVINNOSTÍ LEKÁRNÍ
 
Základný právny rámec povinností lekární upravuje priamo zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o liekoch“) v § 23 . Povinnosti lekární sa vzťahujú celkovo na činnosť lekárne, ktorú môže lekáreň vykonávať v rozsahu stanovenom v právnych predpisoch a v povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti. V súvislosti s činnosťou lekárne a poskytovaním lekárenskej starostlivosti môže nastať situácia, kedy dôjde k vzniku škody na zdraví alebo majetku. Za účelom zabezpečenia lekárne pre takéto prípady, je lekáreň povinná mať uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú iným osobám v súvislosti s poskytovaním lekárenskej starostlivosti (§ 23 ods. 1 písm. r) zákona o liekoch).
 
Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu sa uzatvára v zmysle § 790 písm. c) zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Pre plynulú činnosť lekárne sa vyžaduje, aby lekáreň uzatvorila poistnú zmluvu ku dňu začatia svojej činnosti. Samotné poistenie zodpovednosti za škodu musí existovať a trvať po celý čas, čo lekáreň bude mať oprávnenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti (po celý čas činnosti lekárne).
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Lekáreň, Lekáreň na kľúč, Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete, aké sankcie hrozia v prípade, ak lekáreň nebude mať uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu a kedy je lekáreň povinná mať poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu.
 

 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 302)