mediPRÁVNIK chráni už 1255 ambulancií a lekární.

Lekárne, pozor! V hlásení o spotrebe omamných a psychotropných látok musíte uviesť už aj tie III. skupiny

Mgr. Lenka Kavarniková   |   11.1.2022

Lekárne majú každoročne povinnosť hlásiť na samosprávny kraj údaje o spotrebe omamných a psychotropných látok, a to vždy do 31. januára za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka. V decembri 2021 bola prijatá novela zákona o liekoch, v dôsledku ktorej však došlo k zmene aj vo vzťahu k hláseniu o spotrebe omamných a psychotropných látok.

V HLÁSENÍ JE POTREBNÉ UVÁDZAŤ UŽ AJ OMAMNÉ A PSYCHOTROPNÉ LÁTKY III. SKUPINY
 
Jednou z povinností lekární je aj hlásenie o spotrebe omamných a psychotropných látok (ďalej ako „OPL“), ktoré musí lekáreň urobiť vždy do 31. januára za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka. Všetko, čo má hlásenie obsahovať sa dozviete v našom článku: 

Prečítajte si tiež článok
Lekárne majú každoročne povinnosť hlásiť na samosprávny kraj údaje o spotrebe omamných a psychotropných látok, a to vždy do 31. januára za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka...
22.12.2021


V decembri 2021 bola prijatá novela zákona o liekoch, ktorú podpísala už aj pani prezidentka. S účinnosťou od 1.januára 2022 sa zmenila vzhľadom na túto novelu zákona o liekoch aj povinnosť hlásenia o spotrebe OPL . Hlásenie má obsahovať už nie len informácie o vydaných liekoch s obsahom OPL II. skupiny, ale aj informácie o vydaných liekoch s obsahom OPL III. skupiny.

Vzhľadom na to, že daná zmena je účinná od januára tohto roka, už aj tohtoročné hlásenie podávané do 31. januára 2022 za rok 2021 má obsahovať informácie o spotrebe OPL nie len II. skupiny, ale aj III. skupiny. V zákone o liekoch totiž nie je obsiahnuté žiadne prechodné ustanovenie, ktoré by určovalo, že túto povinnosť si majú lekárne v rozsahu OPL II. a III. skupiny splniť až v roku 2023 za rok 2022. Preto už v tohtoročnom hlásení nezabudnite uviesť aj OPL III. skupiny.

SANKCIE ZA NEODOSLANIE HLÁSENIA

Pokiaľ si lekáreň nesplní túto ohlasovaciu povinnosť hrozí jej pokuta, pretože nesplnenie tejto povinnosti je v zmysle zákona o liekoch považované za iný správny delikt. V takomto prípade bude lekárni uložená pokuta, a to od 500 Eur do 25.000 Eur, ktorú jej uloží samosprávny kraj.