mediPRÁVNIK chráni už 1255 ambulancií a lekární.

Lekárne, nezabudnite na hlásenie o spotrebe omamných a psychotropných látok za rok 2021

Mgr. Lenka Kavarniková   |   22.12.2021

Lekárne majú každoročne povinnosť hlásiť na samosprávny kraj údaje o spotrebe omamných a psychotropných látok, a to vždy do 31. januára za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka. V prípade, ak si lekárne túto povinnosť nesplnia, môžu byť sankcionované pokutou. V najbližších riadkoch vám prinesieme informácie o tom, čo má hlásenie obsahovať a ako je možné hlásenie podať.
 

ČO MÁ HLÁSENIE OBSAHOVAŤ?
 
Jednou z povinností lekární je aj hlásenie o spotrebe omamných a psychotropných látok, ktoré musí lekáreň urobiť vždy do 31. januára za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka. Hlásenie má obsahovať informácie o vydaných liekoch s obsahom omamných látok II. skupiny a psychotropných látok II. skupiny.
 
Čo má takéto hlásenie presne obsahovať? Hlásenie musí obsahovať identifikačné údaje lekárne, označenie obdobia, za ktoré sa podáva a tiež informácie o jednotlivých položkách liekov a surovín ako sú:

 • kód lieku/suroviny (uvádza sa ŠUKL kód, resp. iný pridelený kód v zmysle číselníka(SU* pre suroviny, VET* pre veterinárne lieky)
 • názov lieku/suroviny
 • doplnok názvu/suroviny
 • účinná látka (uvádza sa báza účinnej látky z číselníka)
 • počiatočný stav (uvádza sa stav na začiatku obdobia, za ktoré sa hlásenie podáva; pokiaľ sa jedná o štandardné ročné hlásenie za rok 2021, uvádza sa stav k 1.1.2021)
 • príjem od distributérov (uvádza sa množstvo prijaté od distributérov v danom období)
 • vrátené distributérom (uvádza sa množstvo vrátené distributérom v danom období)
 • príjem z inej lekárne (uvádza sa množstvo prijaté z inej lekárne v danom období)
 • výdaj do inej lekárne (uvádza sa množstvo vydané do inej lekárne v danom období)
 • výdaj konečnému užívateľovi (uvádza sa množstvo vydané pacientovi, veterinárovi alebo oddeleniu v nemocnici; neuvádza sa napr. výdaj do inej lekárne a pod.)
 • stratené, zničené alebo exspirované balenia/množstvo (uvádza sa množstvo, ktoré „vypadlo“ z obehu skladových zásob a nedostalo sa ku konečnému užívateľovi)
 • konečný stav (uvádza sa stav na konci obdobia, za ktoré sa hlásenie podáva; pokiaľ sa jedná o štandardné ročné hlásenie za rok 2021, uvádza sa stav k 31.12.2021)
   
  Pozn.: Vyššie uvedené informácie o obsahu hlásenia sú dostupné aj priamo na stránke www.e-vuc.sk  na tomto odkaze:  https://www.e-vuc.sk/pre-prevadzkovatelov-lekarni/hlasenie-o-spotrebe-omamnych-a-psychotropnych-latok.html?page_id=51111 
   
  V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Lekáreň, Lekáreň na kľúč, Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete akým spôsobom si môžu lekárne túto ohlasovaciu povinnosť splniť a aká sankcia im hrozí, ak si ju nesplnia.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac