mediPRÁVNIK chráni už 1137 ambulancií a lekární.

Hodnotenie spätnej väzby pacientov môže byť pre lekárov aj výhodné

Bc. Veronika Karabinošová   |   1.7.2021

Viete, že z vyhlášky ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na Interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta vyplýva aj povinnosť ambulancie sledovať a vyhodnocovať spokojnosť pacientov formou spätnej väzby? Je dôležité dať pacientovi priestor na vyjadrenie priamo vo vašej ambulancii, aby sa prípadné negatívne názory pacientov nedostali hneď na diskusné fóra alebo sociálne siete.  Preto sme pripravili systém spätnej väzby, ktorý  vám plnenie tejto povinnosti uľahčí. Poďme sa na neho spolu pozrieť.

MY VÁM SO SPÄTNOU VÄZBOU POMÔŽEME

Povinnosťou každej ambulancie v rámci Systému hodnotenia bezpečnosti pacienta je mať zavedený aj systém spätnej väzby. Preto sme na našom portáli www.medipravnik.sk zriadili novú funkciu, ktorá vám túto povinnosť pomôže a uľahčí splniť. Obsahom povinnosti mať zabezpečenú spätnú väzbu je umožniť vašim pacientom vyjadriť svoj názor, či už pozitívny alebo negatívny. Vy ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti viete následne s týmto názorom a vyjadrením zo strany pacienta pracovať a vyhodnotiť ho. Je len na vás, akú formu vyhodnocovania spätnej väzby si vyberiete. Je však veľmi dôležité, aby ste si našli spôsob, ktorý bude vám a vaším pacientom vyhovovať.

AKO MÔŽE PACIENT VYJADRIŤ SVOJ NÁZOR A LEKÁR S NÍM PRACOVAŤ?

Každá ambulancia, ktorá ma účet na portáli www.medipravnik.sk, má k dispozícii QR kód, ktorý je prispôsobený konkrétnej ambulancii. QR kód si viete jednoducho stiahnuť, vytlačiť a zverejniť na viditeľnom mieste vo vašej čakárni. Pacient bude naskenovaním QR kódu priamo presmerovaný na Systém hodnotenia spätnej väzby vašej ambulancie, kde môže vyjadriť svoj názor a spokojnosť. Táto funkcia umožní pacientovi efektívne sa vyjadriť priamo v ambulancii, nie na rôznych diskusných portáloch. Lekárovi pomôže splniť si povinnosť o spätnej väzbe, ale hlavne môže s názormi od pacientov pracovať a uchovávať ich. Do elektronickej podoby si viete importovať  aj spätné väzby, ktoré ste prijali napríklad emailom alebo v papierovej podobe. Teda všetky vaše spätné väzby si viete spravovať na  jednom mieste. Import je však potrebné vykonať skôr, ako vyhodnotíte konkrétne obdobie. Po vyhodnotení totiž už nebudete môcť do tohoto obdobia spätné väzby importovať.

Ak sa pacient rozhodne využiť možnosť spätnej väzby a zanechať vám svoj názor, viete zefektívniť celý proces spracovania hodnotenia. Systém vám danú spätnú väzbu neumožňuje upravovať a meniť. To platí aj v prípade vyhodnotenia spätnej väzby. A práve nemožnosť meniť spätné väzby, vyjadrenia a reakcie k ním, dodáva celej funkcii objektívnosť a dôveryhodnosť. Klinický audítor z vás bude mať jednoducho radosť :-).

KROK PO KROKU

Aby sme vám pomohli spriateliť sa s funkciou spätnej väzby, predstavujeme vám jednoduché kroky, s ktorými zvládnete jej vyhodnotenie. V prvom rade si je potrebné na portáli medipravnik.sk zriadiť užívateľský účet pre vašu ambulanciu.

1) Po prihlásení sa do vášho účtu, kliknite v ľavej časti na položku „Zákaznícka zóna“. Následne v pravej hornej časti zvoľte ambulanciu, pre ktorú chcete zobraziť spätnú väzbu.

2) Zobrazí sa vám zoznam spätnej väzby. Pomocou filtra môžete spätné väzby triediť podľa rôznych parametrov a získať tak ešte lepší prehľad.

3) Kliknutím na spätnú väzbu sa zobrazí celé znenie textu. Vy máte možnosť text vyhodnotiť alebo pridať poznámku.

4) V časti „Vyhodnotenie obdobia“ nájdete prehľad vyhodnotených období. Môžete si vybrať dĺžku obdobia pre vyhodnotenia na jeden alebo dva mesiace.

5) V časti informácie nájdete QR kód vygenerovaný priamo pre vašu ambulanciu. Môžete si ho stiahnuť, vytlačiť a umiestniť na viditeľné miesto v čakárni. Takto získate spätnú väzbu spôsobom, ktorý je pohodlný a časovo nenáročný pre vás a vášho pacienta.

Ambulancie, ktoré si u nás objednali Komplexný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta, už majú tento QR kód vložený do hlavného komunikačného plagátu, ktorý si umiestňujú v čakárni. Nezabudnite si QR kód (ktorý odkazuje priamo na rozhranie vašej ambulancie na medipravnik.sk) umiestniť na viditeľnom mieste a pridať k nemu aj vysvetlenie, že práve v tomto rozhraní môže pacient zanechať spätnú väzbu vašej ambulancii.

PRIPRAVILI SME PRE VÁS PODCAST

Téme vyhodnotenia spätnej väzby sme sa venovali aj v našom podcaste. JUDr. Ivan Humeník, PhD. z našej kancelárie h&h PARTNERS vysvetlil, prečo je spätná väzba dôležitá, ako sa dá predísť šíreniu názorov, nad ktorými už lekár nemá kontrolu, a čo všetko vám ponúka vyhodnotenie spätnej väzby cez náš portál.

Vypočujte si podcast
Múdre hlavy hovoria, že vytvorením bezpečného priestoru pre vyjadrenie spätnej väzby na poskytovanú službu sa dá predchádzať šíreniu názorov v prostredí, nad ktorým už človek nemá kontrolu. A kto má záujem čítať o sebe na modrom koníkovi? Ambulancia,...
21.6.2021