mediPRÁVNIK chráni už 1255 ambulancií a lekární.

Nulové doplatky za lieky pre dôchodcov. Pozor na podmienky, ktoré musí dôchodca spĺňať

Mgr. Lenka Kavarniková   |   5.1.2022

Národná rada ešte vo februári 2021 schválila nulové doplatky za lieky/zdravotnícke pomôcky/dietetické potraviny pre deti do 6 rokov a tiež pre dôchodcov. Vo vzťahu k deťom do 6 rokov sa nulové doplatky uplatňujú už od apríla 2021, ale vo vzťahu k dôchodcom sa začali uplatňovať až teraz od januára 2022. Má však každý dôchodca nárok na nulové doplatky? V najbližších riadkoch vám priblížime aké podmienky musí dôchodca spĺňať, aby mal nárok na nulový doplatok.
 

PREPLÁCANIE LIEKOV NA ZÁKLADE LIMITOV SPOLUÚČASTI
 
Do prijatia nulových doplatkov sa voči poistencom zdravotných poisťovní uplatňovali pri výbere liekov/zdravotníckych pomôcok/dietetických potravín (ďalej v texte budeme používať pojem lieky, ktorý bude v sebe zahŕňa aj zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny) len limity spoluúčasti, ktoré boli vytvorené na troch úrovniach:
· 12 Eur pri osobách ťažko zdravotne postihnutých a poberateľoch invalidných dôchodkov
· 30 Eur pri dôchodcoch
· 10 Eur pri deťoch do 6 rokov, resp. 0 Eur pri deťoch ťažko zdravotne postihnutých
 
Išlo o štvrťročné limity, ktoré sa uplatňovali tým spôsobom, že ak poistenec zaplatil za lieky v daný štvrťrok viac ako vyššie uvedený limit, zdravotná poisťovňa poistencovi vrátila rozdiel. V danom prípade však treba podotknúť, že zdravotná poisťovňa pri posudzovaní a vypočítavaní toho, čo poistenec zaplatil nad rámec zákonom stanovenej spoluúčasti, nevychádzala zo súm, ktoré reálne daný poistenec za lieky zaplatil. Vždy sa brali do úvahy len doplatky vo výške prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek.
 
NULOVÉ DOPLATKY SA UPLATNIA LEN, AK SI POISTENEC VYBERIE TEN NAJLACNEJŠÍ LIEK!
 
Parlament ešte v minulom roku schválil nulové doplatky za lieky/ jednak pre deti do 6 rokov, ale aj pre dôchodcov. Pri oboch skupinách sa však nulový doplatok uplatní len, ak si poistenec vyberie najlacnejší náhradný liek. Ak si poistenec vyberie liek, vo vzťahu ku ktorému existuje lacnejší náhradný liek, jeho doplatok nebude nulový, ale bude vo výške rozdielu medzi doplatkom za liek, ktorý sa poistencovi vydáva a doplatkom za najlacnejší náhradný liek. Pojem „nulové doplatky“ je tak potrebné určite brať s rezervou a vždy je potrebné posudzovať oprávnenosť nároku poistenca na nulový doplatok za liek.
 
V prípade detí sú podmienky jasné. Dieťa má nárok na nulové doplatky za lieky, ak je vo veku do 6 rokov a v lekárni mu bude vydaný najlacnejší náhradný liek. Pri deťoch teda postačuje preukázať vek preukazom poistenca, resp. občianskym preukazom. Pri dôchodcoch sa skúma viacero podmienok, ktoré ovplyvňujú ich nárok na nulové doplatky za lieky.
 

Prečítajte si tiež článok
Národná rada Slovenskej republiky dňa 5. februára 2021 učinila za dosť programovému vyhláseniu vlády a schválila nulové doplatky pre deti do 6 rokov a dôchodcov za lieky, zdravotnícke...
23.2.2021

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Lekáreň, Lekáreň na kľúč, Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete aké podmienky musí spĺňať dôchodca, aby mal nárok na nulové doplatky za lieky.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac