mediPRÁVNIK chráni už 1862 ambulancií a lekární.

Nahlasovanie nežiadúcich účinkov liekov je povinnosťou nie len zdravotníckych pracovníkov

Mgr. Lenka Kavarniková   |   18.1.2024

Určite sa už zdravotnícky pracovník (či už v ambulancii alebo v lekárni) niekedy stretol s tým, že mu pacient nahlásil nežiadúce účinky lieku, ktoré sa u neho prejavili. Prípadne sa prejavili u pacienta priamo po podaní lieku zdravotníckym pracovníkom v zdravotníckom zariadení. Je však potrebné takéto nežiadúce účinky liekov niekomu hlásiť? Na čo môže byť informácia o nežiadúcich účinkoch liekov využiteľná? Poďme sa spolu na to pozrieť.

NEŽIADÚCE ÚČINKY LIEKOV V ZMYSLE PLATNEJ LEGISLATÍVY
 
V prípade užitia lieku pacientom v jeho domácom prostredí alebo jeho podania pacientovi priamo v zdravotníckom zariadení sa môže s ohľadom na zloženie lieku u pacienta prejaviť nežiadúca reakcia na liek. Napríklad môže ísť o výsev, svrbenie a pod. Ide o tzv. nežiadúce účinky liekov, ktoré sú vždy popísané priamo v súhrne charakteristických znakov lieku (SPC lieku), resp. v príbalovom letáku lieku, ktorý tvorí súčasť balenia každého lieku.
 
Samotný pojem nežiadúce účinky lieku vymedzuje priamo zákon o liekoch (z. č. 362/2011 Z.z.), ktorý hovorí, že nežiadúcim účinkom lieku je reakcia na liek, ktorá je škodlivá a nechcená (§68 ods. 1 zákona o liekoch). Zákon o liekoch navyše hovorí aj o:
1. závažných nežiadúcich účinkoch – ide o každý nežiaduci účinok lieku, ktorý spôsobuje smrť, ohrozuje život chorého, vyžaduje poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo jej predĺženie, vyvoláva zdravotné postihnutie alebo pracovnú neschopnosť, invaliditu chorého alebo sa prejavuje vrodenou úchylkou alebo znetvorením (§ 68 ods. 2 zákona o liekoch)
2. neočakávaných nežiadúcich účinkoch – ide o nežiaduce účinky lieku, ktorých povaha, závažnosť alebo dôsledok nie je v zhode so súhrnom charakteristických vlastností lieku (§68 ods. 3 zákona o liekoch).
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia/Lekáreň, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete prečo je dôležité nahlasovať nežiadúce účinky liekov. Povieme si aj o tom, či nahlasovanie nežiadúcich účinkov liekov predstavuje zákonnú povinnosť zdravotníckych pracovníkov a iných osôb alebo nie.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac